.

    Αρχική σελίδα

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου"  (9 και 12-2-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Μουσείου" (7 και 11-2-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Η θέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο" (3 και 4-2-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα την πρόληψη του καπνίσματος (από 28-1-2015 μέχρι και 18-2-2015, σε τέσσερις εβδομαδιαίες συναντήσεις)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Συλλέγω εμπειρίες" (28-1-2015)

 

Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων που πραγματοποιούνται με τις αριθ. 209304/Ε1/22-12-2014 (ΦΕΚ 1780 τ.Γ΄), 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ  1775 τ.Γ΄) και 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 τ.Γ΄) υπουργικές αποφάσεις. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 26-01-2015.

 

Σεμινάριο με θέμα: "Συλλέγω εμπειρίες" (28-1-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Γνωριμία με το ΚΠΕ Σικυωνίων: Υλοποιώντας πρόγραμμα Π.Ε. στον υγρότοπο της Στυμφαλίας" (7-2-2015)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα την πρόληψη του καπνίσματος (από 28-1-2015 μέχρι και 18-2-2015, σε τέσσερις εβδομαδιαίες συναντήσεις)

 

Μονοήμερη ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Σικυωνίων με θέμα: "Γνωριμία με το ΚΠΕ Σικυωνίων: Υλοποιώντας πρόγραμμα Π.Ε. στον υγρότοπο της Στυμφαλίας" (7-2-2015)

 

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας (23 ως και 25-1-2015)

 

Αλλαγή της ώρα διεξαγωγής της ημερίδας Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  “Το Μουσείο Παιδείας ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο” (21-12-2014).  Νέα ώρα: 17.30 - 20.00. Πίνακας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

 

Πίνακας αιτήσεων για βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση

 

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή / ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2014 - 2015. Υποβολή ενστάσεων ως την Τετάρτη 31-12-2014.

 

Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας με θέμα: "Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (23 ως και 25-1-2015)

 

Οριστική τοποθέτηση (με ή χωρίς τη δήλωσή τους) εκπαιδευτικών που είχαν παραμείνει στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο  υλοποίησης της υπ’ αριθ. 132350/Δ4/21-08-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2385/ τ.Β΄/08-09-2014). Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης από 15-12-2014 ως και 19-12-2014.  

 

Επιμορφωτική ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  “Το Μουσείο Παιδείας ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο” στο πλαίσιο του "Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014"  (21-12-2014)

 

Απονομή πιστοποιήσεων στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο σεμινάριο με θέμα: Το σκάκι στην παιδαγωγική διαδικασία

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: "Το δώρο της βροχής στην πόλη"

(4-12-2014)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (5-12-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Πρώτες βοήθειες στο σχολείο" (2-12-2014)

 

Hμερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: "Το δώρο της βροχής στην πόλη" (4-12-2014)

 

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ16 σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Β΄ φάση). Προθεσμία υποβολής μέχρι τις 5-12-2014 (13:00).

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ70 (ΖΕΠ)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Πρώτες βοήθειες στο σχολείο" (2-12-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Ελευσίνας  (12 και 13-12-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας με θέμα: "Η αποδοχή της διαφορετικότητας" (25-11-2014)

 

Πίνακας μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά την εκ νέου διεξαγωγή τους, σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 132350/Δ4/21-08-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2385/ τ.Β΄/08-09-2014). Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης από 20-11-2014 ως και 26-11-2014.

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

 

Πίνακες εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) για το σχολικό έτος 2014 - 2015. Διευκρινιστικές οδηγίες από τη Διεύθυνση.

 

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης έτους 2014 και σχετικές οδηγίες

 

Κατάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τον ν.4024 / 2011

 

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

 

 
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι

    Έντυπα
    Επικοινωνία
    Αρχείο