.

    Αρχική σελίδα

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ61 και ΠΕ71  (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60 που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ

 

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) μέσω ΕΣΠΑ

Προσωρινή τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία όπου τοποθετήθηκαν την Πέμπτη 11-09-2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ των πινάκων των λειτουργικών κενών της Δ/νσής μας και των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών  ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 μετά τον αναπροσδιορισμό τους με βάση τις πρόσφατες μεταβολές των λειτουργικών αναγκών της Διεύθυνσης. Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σύμφωνα με τους νέους πίνακες. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση τοποθέτησης χτες Τρίτη 9-9-2014 θα υποβάλουν εκ νέου δήλωση.   Προθεσμία υποβολής δηλώσεων έως την Τετάρτη 10-09-2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.

 

Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ60 που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι. Προθεσμία υποβολής έως την Τετάρτη 10-9-2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ και άλλα ΠΥΣΔΕ

 

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ εντός της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014 – 2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. ) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014 – 2015

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014 - 15

Πρόσκληση υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2014 - 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60  σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία (εντός ΠΥΣΠΕ)

Συμπληρωματική προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

 

Οριστική τοποθέτηση (με ή χωρίς τη δήλωσή τους) εκπαιδευτικών που είχαν παραμείνει στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης στις 26 και 27 Αυγούστου 2014.

 

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης για εκπαιδευτικούς ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας και για εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν το σχολικό έτος 2013 – 2014 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014 - 2015

 

Πρόσκληση Διευθυντών συγχωνευμένων Δημοτικών Σχολείων, οι οποίοι απώλεσαν τη θέση τους, για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

 

Πίνακες μεταθέσεων (εντός) - οριστικών τοποθετήσεων για τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης. Δήλωση οριστικής τοποθέτησης για τη Β΄ φάση των οριστικών τοποθετήσεων στα εναπομείναντα οργανικά κενά.

 

Πίνακες μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων για τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πίνακας οργανικών κενών γενικής και ειδικής αγωγής (η ανακοινοποίηση αφορά την προσθήκη μιας θέσης δασκάλου στο 29ο Δ.Σ. Περιστερίου)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης - μετάθεσης εκπαιδευτικών, από τις 4 ως τις 8-8-2014.

 

Οριστική τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2014 - 2015. Υποβολή αιτήσεων ως τις 8-8-2014.

 

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και προθεσμία υποβολής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης

 

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014

 

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2014-2015

 

Ανακοίνωση σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των συγχωνευθέντων σχολείων της Διεύθυνσης.

 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2013-2014. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, από 11-7-2014 μέχρι 16-7-2014.

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning PDW για εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32, ΠΕ18.41

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2014 - 2015 και 2015 για το Νότιο Ημισφαίριο

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία "Λουξεμβούργο Ι" και "Καρλσρούη"

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση - ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015
 

Εγκύκλιος αποσπάσεων: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία γ) σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Τελικοί κατάλογοι μεταθέσεων (εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ) σχολικού έτους 2013 - 2014

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού έτους 2013 - 2014. Υποβολή αιτήσεων από 23-4-2014 μέχρι 2-5-2014

 

Νεότερη ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2013

 

Ενημέρωση σχετικά με τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2013

 

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. - Λύση υπαλληλικής σχέσης

 

Εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2013-2014

 

Τήρηση κανονισμών προβολής και δημοσιότητας προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης έτους 2013

 

Κατάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τον ν.4024 / 2011

 

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

 

 
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι

    Έντυπα
    Επικοινωνία
    Αρχείο