Αρχική σελίδα
Επισκεφθείτε τον καινούργιο ιστότοπο της Διεύθυνσής μας

 
 www.dipegath.gr


Όλες οι νέες ανακοινώσεις θα δημοσιεύονται πλέον μόνο εκεί.

 

Πρόσκληση των υποψηφίων για συνέντευξη σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β’ 6141) Υπουργικής Απόφασης. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας, στο κτίριο που στεγάζεται επί της οδού Μάκρης 5, Αιγάλεω, 12241 (2ος όροφος). Υπενθυμίζεται ότι, πριν την έναρξη της συνέντευξης εξετάζονται προφορικά στην ξένη γλώσσα υποψήφιοι, αν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021(Α΄136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 374 του ν. 4957/2023(Α΄141) και ισχύει.

Αναμορφωμένος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β’ 6141) Υπουργικής Απόφασης, ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, ήτοι από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και  ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59
 

 

 

 

 

Οι παρακάτω αναρτήσεις αφορούν το διάστημα από 1/1/2023 μέχρι 18/1/2023. Μπορείτε να τις δείτε και στον καινούργιο ιστότοπο, στον μήνα Ιανουάριο του 2023.

Ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) στο ευρωπαϊκό έργο ERASMUS + "CONNECT"

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4823/2021(Α΄ 136). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Τετάρτη 18/01/2023 έως και την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 23.59.

Εξ' αποστάσεως σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο "Ανακαλύπτοντας τα ίχνη των προσφύγων του 1922 μέσα από τα τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας – εκπαιδευτικό πρόγραμμα" (25/1/2023)

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Εξ' αποστάσεως σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Το Ολοκαύτωμα: από τη λογοτεχνία στα Graphic Novel” (18/1/2023)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Στατιστικά απεργιών

 

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Αναπληρωτές τακτικού
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή
    Σχολικές δραστηριότητες

    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο