Αρχική σελίδα

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των ΠΥΣΠΕ ως υπηρεσιακών συμβουλίων και ως συμβουλίων επιλογής

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων υπευθύνων Αγωγής Υγείας. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 17/12/2018 και ώρα 3 μμ.

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 13/12/2018 μέχρι και 17/12/2018.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με τίτλο: “Η ρητορική παιδεία στη σχολική τάξη: η αξία της νοηματικής, μεγαλόφωνης ανάγνωσης και της παραγωγής αυθόρμητου λόγου" (12/12/2018)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2018-2019

Καμπάνια για τη μείωση του χριστουγεννιάτικου οικολογικού αποτυπώματος – Δράση ευαισθητοποίησης "Γίνε εσύ το αστέρι!!!" των Διευθύνσεων ΠΕ Γ΄ και Δ΄ Αθήνας

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη

Νέες τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ91.01

Κενά Παράλληλης Στήριξης

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: “Η ρητορική παιδεία στη σχολική τάξη: η αξία της νοηματικής, μεγαλόφωνης ανάγνωσης και της παραγωγής αυθόρμητου λόγου" (12/12/2018)

Βιωματικό εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη θαλάσσια ρύπανση και την ορθή κατανάλωση με θέμα: "Πράκτορες του πλανήτη - αποστολή: Σώσε τη θάλασσα από τα πλαστικά" (5/12/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00

Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε διθέσια Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τμήματα ΖΕΠ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για Ειδικά ΔΣ και τμήματα Ένταξης

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξατομικευμένης

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Απολαμβάνοντας τη συνεργασία: Ένα εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού για την καινοτομία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (27/11/2018)

Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων - Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Κενά για παράλληλη στήριξη. Ενημερώνονται οι αναπληρωτές παράλληλης στήριξης ότι μέχρι τις 10 πμ της Δευτέρας 12/11/2018 πρέπει να έχουν προσκομίσει στο τμήμα ΕΣΠΑ της Διεύθυνσης τη δήλωση τοποθέτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και το ΚΕΠΑ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ειδοποιούνται οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Τμημάτων Ένταξης και ΖΕΠ, που παρουσιάστηκαν στις 8 και 9/11/2018, να προσέλθουν στη Διεύθυνση για τοποθέτηση τη Δευτέρα 12/11/2018 στη 1 μμ.

Επιμορφωτική ημερίδα και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: "Βουτιά στον κόσμο του βιβλίου" (21/11/2018)

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων 2018 ανά συμβούλιο

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ανάρτηση οριστικοποιημένων πινάκων επιλογής Υποδιευθυντών και δεύτερων Yποδιευθυντών σχολικών μονάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανάρτηση οριστικού πινάκα επιλογής Προϊσταμένων διθέσιων Νηπιαγωγείων μετά την εξέταση των ενστάσεων

Εγκύκλιος μεταθέσεων για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση apografi@dipe-g-athin.att.sch.gr

Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων δεύτερων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων

 

    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο