Αρχική σελίδα

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΠΕ Λακωνίας

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Οριστικοποίηση πίνακα οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική ή χωρίς δήλωσή τους

Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2018-2019

Ανάρτηση πίνακα οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική ή χωρίς δήλωσή τους. Προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης.

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά την επεξεργασία των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης

Οριστικοποίηση των πινάκων οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) και ΠΕ91 (πρώην ΠΕ32) Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Στο ΠΣ MYSCHOOL είναι πλέον διαθέσιμο το σχολικό έτος 2018-2019. Διαβάστε τις ενέργειες έναρξης και προχωρήστε άμεσα στις δέουσες ενέργειες.

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανάρτηση πινάκων οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) και ΠΕ91 (πρώην ΠΕ32) Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάρτηση οργανικών κενών και πρόσκληση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) και ΠΕ91 (πρώην ΠΕ32) της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ειδοποιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019 και να υποβάλουν ένσταση, αν το επιθυμούν, μέχρι αύριο Τρίτη 12/6/2018, κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Πληροφορίες: 210 5908964, Κατωπόδη Κωνσταντίνα

Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού - τροποποίηση πίνακα χωρών - ειδικοτήτων

Οριστικοποίηση πινάκων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική δήλωσή τους

Συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο για τη δημιουργία και συντήρηση σχολικής ιστοσελίδας / ιστολογίου

Συμμετέχουσες/ντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Ο κήπος με τις έντεκα γάτες" για τις/τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου (18 και 19/5/2018)

Ανάρτηση πινάκων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική δήλωσή τους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης.

Οριστικοποίηση πινάκων μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Σεμινάριο για τη δημιουργία και συντήρηση σχολικής ιστοσελίδας / ιστολογίου

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά την επεξεργασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Ανάρτηση πινάκων μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019 και το ημερολογιακό έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του δικτυακού τόπου https://teachers.minedu.gov.gr, όπου δηλώνονται οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης. Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι τις 23.59 σήμερα Τετάρτη 9/5/2018.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Άνδρο με θέμα: "Τα μονοπάτια του νερού, της ιστορίας και του πολιτισμού της Άνδρου" (11, 12 και 13/5/2018)

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Ο κήπος με τις έντεκα γάτες" για τις/τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου (18 και 19/5/2018)

Ανάρτηση οργανικών κενών και πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης

Ανάρτηση οργανικών κενών και πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης

Ολοκλήρωση και απολογισμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2017-2018

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων

 

    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο