Αρχική σελίδα

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών στα Δημοτικά Σχολεία όλων των τύπων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δανεισμό εκπαιδευτικών σάκων σε σχέση με το περιβάλλον, του προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®"

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ70

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών  ΠΕ70 εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ70 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας, μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ61 και ΠΕ60.ΕΑΕ για παράλληλη στήριξη

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ70 για τάξεις υποδοχής - ΖΕΠ

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.ΕΑΕ

MYSCHOOL: Οδηγός για το Βιβλίο Κινητής Περιουσίας (Δημοτικά Σχολεία)

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ07 από άλλα ΠΥΣΔΕ

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16 και ΠΕ32

Ανάρτηση πίνακα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικά υπεράριθμοι, μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

Ενημέρωση για επισκέψεις σχολείων σε Κ.Π.Ε. κατά τους φθινοπωρινούς μήνες

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ60

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ για Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ΠΕ32, ΠΕ08, ΠΕ18.41 και ΠΕ16

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018

Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΕΑΕ για Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Σχολεία

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής που αποσπάσθηκαν στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως 11/09/2017.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Οριστικοποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ32 και ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας και βρίσκονται στη διάθεση, μετά την εξέταση των ενστάσεων

Προσωρινή τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60, μέχρι την εξέταση των ενστάσεων

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Πίνακας αποσπάσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ειδικής που αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2017 - 2018

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ32 και ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και βρίσκονται στη διάθεση

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων (για το διδακτικό έτος 2017-2018) εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε δομές της Ειδικής Αγωγής (αφορά και σε Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2017-2018

Πρόσκληση για  την επιλογή Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Ανακοινοποίηση:  Ανάρτηση λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Ανακοινοποίηση:  Πίνακας αποσπάσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ειδικής που αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων

 

    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο