.

    Αρχική σελίδα

 

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και προθεσμία υποβολής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης

 

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014

 

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2014-2015

 

Ανακοίνωση σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των συγχωνευθέντων σχολείων της Διεύθυνσης.

 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2013-2014. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, από 11-7-2014 μέχρι 16-7-2014.

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning PDW για εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32, ΠΕ18.41

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2014 - 2015 και 2015 για το Νότιο Ημισφαίριο

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία "Λουξεμβούργο Ι" και "Καρλσρούη"

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση - ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015
 

Εγκύκλιος αποσπάσεων: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία γ) σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Τελικοί κατάλογοι μεταθέσεων (εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ) σχολικού έτους 2013 - 2014

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού έτους 2013 - 2014. Υποβολή αιτήσεων από 23-4-2014 μέχρι 2-5-2014

 

Νεότερη ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2013

 

Ενημέρωση σχετικά με τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2013

 

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. - Λύση υπαλληλικής σχέσης

 

Εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2013-2014

 

Τήρηση κανονισμών προβολής και δημοσιότητας προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης έτους 2013

 

Κατάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τον ν.4024 / 2011

 

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

 

 
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι

    Έντυπα
    Επικοινωνία
    Αρχείο