Αρχική σελίδα

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018-19

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο τριήμερο σεμινάριο με θέμα: "Από τα ίχνη της Αρκούδας στα ορεινά χωριά της Πίνδου στην παραλίμνια ζωή της Καστοριάς" (16, 17 και 18/11/2018)

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Αναδασώσεις και Εκπαίδευση: Κριτική προσέγγιση στο γιατί και το πώς" (10/11/2018)

Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ07 με μερική διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση Προϊσταμένων και αναπληρωτριών Προϊσταμένων σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νυμφαίο Φλώρινας και στην Καστοριά με θέμα: "Από τα ίχνη της Αρκούδας στα ορεινά χωριά της Πίνδου στην παραλίμνια ζωή της Καστοριάς" (16, 17 και 18/11/2018)

Διοργάνωση της 18ης Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (22 και 27/11/2018). Δείτε την σχετική αφίσα. 

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΔΥΕΠ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ91

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ60 και ΠΕ70. Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στις 8 πμ της Δευτέρας 8/10/2018 στα σχολεία όπου τοποθετήθηκαν.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 από Γενική σε Ειδική Αγωγή εντός ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με τον ν.4473/2017

Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05

Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις συμπληρώσεων ωραρίου εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ79.01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ειδοποιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα εργαστούν σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), να παρουσιαστούν στα γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄Αθήνας τη Δευτέρα 8/10/2018 στις 9 πμ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε δομές της Ειδικής Αγωγής (αφορά και σε Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τον ν.4473/2017

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ανακλήσεις και τροποποιήσεις συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ11 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Γ΄Αθήνας

Βελτίωση θέσης και νέες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης

Ανακλήσεις και τροποποιήσεις συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών

Τροποποιήσεις αποσπάσεων και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δανεισμό εκπαιδευτικών σάκων σε σχέση με το περιβάλλον, του προγράμματος "Βιβλία σε ρόδες"

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 Νότιου Ημισφαιρίου

Συμπλήρωση ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 και τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ86

Τροποποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ79.01

Τροποποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ91.01 και ΠΕ 91.02

Τοποθέτηση αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01 και ΠΕ 91.02. Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους την Τρίτη 11/9.

Τροποποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών Εξατομικευμένης (ΠΕ71 - ΠΕ70 ΕΑΕ) και Παράλληλης Στήριξης (ΠΕ61 - ΠΕ60 ΕΑΕ) μετά την εξέταση των ενστάσεων

Τοποθετήσεις αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 10/9. Οι τοποθετήσεις  αναπληρωτών Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01 και ΠΕ 91.02 θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 10/9 και οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία την Τρίτη 11/9.

Ανακλήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ, τροποποίηση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από άλλες περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών θα πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση μέχρι σήμερα Παρασκευή 7/9/2018 και ώρα 2 μμ. Οι δηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν σχολικές μονάδες ή Δήμους ή και τα δύο, σύμφωνα με την επιθυμία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΦΕΚ για ένταξη σχολικών μονάδων σε ΖΕΠ

Κενά ΠΕ07 (Γερμανικών) για δηλώσεις αναπληρωτών. Οι δηλώσεις τοποθέτησης πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση ως την Παρασκευή 7/9 στις 2 μ.μ.

Κενά κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ79  για δηλώσεις αναπληρωτών

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ91.01 και ΠΕ86 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας από άλλες περιοχές (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά τις αιτήσεις διόρθωσης

Τροποποίηση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά τις αιτήσεις διόρθωσης

Κενά ειδικοτήτων  για δηλώσεις αναπληρωτών ΠΕ08 και ΠΕ91.01

Κενά Ειδικής Αγωγής για δηλώσεις αναπληρωτών (Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Τμήματα Ένταξης)

Κενά ΕΑΕ ειδικοτήτων για δηλώσεις αναπληρωτών

Κενά Παράλληλης Στήριξης για δηλώσεις αναπληρωτών (ΠΕ70 - ΠΕ60)

Εναπομείναντα λειτουργικά κενά μετά την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων

 

    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο