-

 

     
 

 

 

 
   
   
   
 

 

   

    Αρχική σελίδα

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών τoυ κλάδου ΠΕ79 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 από άλλο ΠΥΣΠΕ

Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ91.01 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 με απόσπαση στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας από άλλο ΠΥΣΠΕ

Τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61 και ΠΕ60.ΕΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τρίτη 15/9/2020 και ώρα 8 πμ.

Οριστική τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής Αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα όπου τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα 14/9/2020 και ώρα 8 πμ. Στις σχολικές μονάδες του Αιγάλεω, που θα είναι κλειστές την προσεχή Δευτέρα λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν την Τρίτη 15/9/2020.

Διευκρινιστικές οδηγίες για Δημοτικά Σχολεία σχετικά με την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021

Διευκρινιστικές οδηγίες για Νηπιαγωγεία σχετικά με την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021

 

Ενημερωτικό σημείωμα και οδηγίες για την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών  Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61 και ΠΕ60.ΕΑΕ)

Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πίνακες κενών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61 και ΠΕ60.ΕΑΕ)

 

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ

Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 εντός ΠΥΣΠΕ

Τροποποίηση τοποθέτησης και συμπληρωματική τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

 

Ενημερωτικό σημείωμα και οδηγίες για την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70

Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πίνακες κενών:

1. Κενά Γενικής Αγωγής κλάδου ΠΕ60

2. Κενά Γενικής Αγωγής κλάδου ΠΕ70

 

Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ07 που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ05 με απόσπαση στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού που αποσπάσθηκε με τη β΄ φάση αποσπάσεων στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ

Τροποποίηση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020 - 2021

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020 - 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι τα ακόλουθα τμήματα της Διεύθυνσης έχουν αλλάξει τηλεφωνικό αριθμό. Τα νέα τηλέφωνα είναι:

Οικονομικό και Μισθοδοσία: 210 5315624

ΕΣΠΑ: 210 5906591 - 210 5902013

Σχολικές δραστηριότητες: 210 5311753

Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού: 210 5316126

Αμοιβαία απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής Αγωγής και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 που αποσπάσθηκαν στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας από άλλες περιοχές. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης από σήμερα Δευτέρα 7/09/2020 έως και την Τετάρτη 9/9/2020 και ώρα 10 π.μ.

Ανακλήσεις και τροποποιήσεις τοποθέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης

MYSCHOOL: Τρεις τρόποι ονομασίας τμημάτων (επικαιροποιημένες οδηγίες)

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης έως και Κυριακή 6/9/2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με fax στο 2105620037 ή με e-mail στο pyspe@dipe-g-athin.att.sch.gr .

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης έως και Κυριακή 6/9/2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με fax στο 2105620037 ή με e-mail στο pyspe@dipe-g-athin.att.sch.gr .

MYSCHOOL - Ενέργειες έναρξης: Συμπληρωματικές οδηγίες για Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση ΠΕ Γ ΄Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ θα παρουσιάζονται καθημερινά στη Διεύθυνση (Μάκρης 3, Αιγάλεω) και θα υπογράφουν σε παρουσιολόγιο, μέχρι να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι στην κατηγορία Αναπληρωτές ΕΣΠΑ έχει αναρτηθεί πίνακας, ο οποίος περιέχει το σύνολο των αναπληρωτών με την πράξη πρόσληψης, το ΟΠΣ και τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης τοποθέτησης του καθενός

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ ή από Γενική σε Ειδική Αγωγή

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που διορίσθηκαν με το ΦΕΚ 1289/Γ΄/17-08-2020

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι στην κατηγορία "Αναπληρωτές ΕΣΠΑ" έχουν αναρτηθεί τα απαραίτητα έντυπα για την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2020 - 2021

Τοποθέτηση αναπληρωτών Γενικής Αγωγής

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΒΠ ΠΕΠ

Τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Τοποθέτηση αναπληρωτών Νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής

Τοποθέτηση αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών

Τοποθέτηση αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων εντός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς: Σας ενημερώνουμε ότι στη δήλωση τοποθέτησης μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 20 σχολικές μονάδες, προσθέτοντάς τις υπόλοιπες (που δε χωρούν στην πρώτη σελίδα) σε δεύτερη σελίδα

 

Ενημερωτικό σημείωμα και οδηγίες για την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πίνακες κενών:

1. Κενά Γενικής Αγωγής

2. Κενά Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη)

3. Κενά Ειδικής Αγωγής (ΕΕΠ - ΕΒΠ)

4. Κενά Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

5. Κενά Εξειδικευμένης (ΕΕΠ - ΕΒΠ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ/17-08-2020 (Η ανακοινοποίηση αφορά τα κενά δύο σχολικών μονάδων)

Ανακοίνωση για προσωρινούς αναπληρωτές που προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Πατήστε τη λέξη "Ανακοίνωση" για να διαβάσετε τις οδηγίες.

Έντυπα ατομικών στοιχείων προσωρινών αναπληρωτών ανά πράξη πρόσληψης:

1. Ατομικά στοιχεία Γενική ΠΕ Ενιαίου Τύπου

2. Ατομικά στοιχεία Γενική  ΠΕ Προσχολική

3. Ατομικά στοιχεία Ειδική Αγωγή Παράλληλη Εξειδικευμένη Τομεακό

4. Ατομικά στοιχεία Ειδική Αγωγή ΣΜΕΑΕ Ειδικής Αγωγής

5. Ατομικά στοιχεία Εξειδικευμένη  ΠΕΠ

 

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που αποσπάστηκαν από Γενική σε Ειδική Αγωγή ή από άλλα ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄Αθήνας

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020 - 2021

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για διοριζόμενους ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70 και ΠΕ71 στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019. Η υποβολή των δικαιολογητικών, πλην των ιατρικών γνωματεύσεων σε περίπτωση που δεν προλάβετε, θα γίνει την ημέρα της ορκωμοσίας σας (δηλαδή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης), από τις 10 πμ μέχρι τη 1 μμ.

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ08 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας (η ανακοινοποίηση αφορά τα κενά ΠΕ11)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021

Τοποθετήσεις αποσπασμένων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων

 

    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο