Αρχική σελίδα

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2019- 2020

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2019-2020 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 2019 Γενικής και ΕΑΕ

Οριστικός κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ - ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019

Προσωρινός κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ - ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2019-2020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 23/8/2019.

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

MYSCHOOL: Ενέργειες έναρξης σχολικού έτους 2019-2020

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2019-2020. Προθεσμία υποβολής μέχρι και την Τετάρτη 26/6/2019.

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020. Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανάρτηση πινάκα οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06 Γενικής Αγωγής με συμπληρωματική δήλωση

Οριστικοποίηση πινάκων μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79.01 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή  συμβούλων - συντονιστών εκπαίδευσης στα καταστήματα κράτησης

Διεξαγωγή 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης: "Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ … Η τέχνη στη ζωή μας μέσα από την τέχνη του λόγου" (8/6/2019)

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά την επεξεργασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων. Προθεσμία υποβολής μέχρι την  Παρασκευή 7/6/2019 και ώρα 11 πμ.

Ανάρτηση πινάκων μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79.01 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης μέχρι την Παρασκευή 7/6/2019 και ώρα 11 πμ.

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή του 22ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄Αθήνας

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "CtrlShiftSavetheClimate - Οι τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας στην προστασία του κλίματος" (4/6/2019)

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων

 

    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο