Αρχική σελίδα

Διοργάνωση της 14ης Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (12 και 20/10/2016). Δείτε την σχετική αφίσα.

Τροποποιήσεις συμπληρώσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ05 από ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε θέση Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016 - 2017

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θέμα: "Οι 17 στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πεδίο των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (10/10/2016)

Εισαγωγικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί" (5/10/2016)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σε 10/θέσια και άνω (λειτουργικά με βάση το μαθητικό δυναμικό του τρέχοντος σχολικού έτους) δημοτικά σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Ανακοίνωση του τελικού πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο 9ο ΔΣ Ιλίου, μετά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων

Τροποποιήσεις, ανακλήσεις και νέες συμπληρώσεις ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε μονοθέσια ολοήμερα Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Συμμετέχουσες/ντες στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία" (22/9/2016)

Επιμορφωτικές εκδηλώσεις 2016 για την ευρωπαϊκή δράση "eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης"

Προγραμματισμός εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης - Λίστα κολυμβητηρίων

Ανακοίνωση των τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντή στο 9ο ΔΣ Ιλίου της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Ανακοινοποίηση πίνακα αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ  λόγω υποβολής νέας ένστασης στις 15/9/2016. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και τη Δευτέρα 19/9/2016.

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ11 που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

Υποβολή ενστάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων, καθώς και αιτήσεων απόσπασης  για σοβαρούς λόγους υγείας και κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το διδακτικό έτος 2016  - 2017

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δανεισμό εκπαιδευτικών σάκων σε σχέση με το περιβάλλον, του προγράμματος "Βιβλία σε ρόδες ®"

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία" (22/9/2016)

Έκδοση συλλογικού τόμου της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας για τους σχολικούς κήπους

Ανακοινοποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ18.41 και ΠΕ32

Ανακοινοποίηση πίνακα αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, κλάδων ΠΕ32 και ΠΕ70, λόγω νέας ένστασης

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ18.41 και ΠΕ32

Τροποποίηση πίνακα συμπλήρωσης ωραρίου για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Πίνακας αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοίνωση πίνακα υποψηφίων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή / Διευθύντριας στο 9ο ΔΣ Ιλίου

Ανακοινοποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ71

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ61 και ΠΕ71

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Συμπλήρωση ωραρίου για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Προσωρινή τοποθέτηση και τροποποίηση τοποθέτησης για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης  εντός ΠΥΣΠΕ σε σχολεία Γενικής Αγωγής για οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας εκπαιδευτικούς κλάδων  ΠΕ 60 και ΠΕ 70

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που δεν έχουν τοποθετηθεί και τροποποιητικής - συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που τοποθετήθηκαν στις 29/8/2016

Οριστικοποίηση μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών - Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης μέχρι την Τρίτη 6/9/2016

Πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ανάρτηση λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας σε υλοποίηση των αριθμ. 135933/Ε1/23-08-2016 και 137201/ΓΔ5/25-08-2016 εγκυκλίων του ΥΠΠΕΘ

Χρονοδιάγραμμα πλήρωσης κενωθείσας θέσης Διευθυντή στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Λειτουργικές υπεραριθμίες σχολικού έτους 2016 - 2017

Ανάρτηση λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας σε υλοποίηση των αριθμ. 135933/Ε1/23-08-2016 και 137201/ΓΔ5/25-08-2016 εγκυκλίων του ΥΠΠΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας και δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα σε σχολείο, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (Μάκρης 3, Αιγάλεω)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή / Διευθύντριας στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Πίνακας αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΤΕ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017

Πίνακες προσωρινών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Πίνακες μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα (ΠΔ 69/2016). Διευκρινιστικές οδηγίες.

Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ ή Τμήματα Ένταξης εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017. Προθεσμία υποβολής έως και τη Δευτέρα 29/8/2016.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης και ανάρτηση οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής έως και την Κυριακή 28/8/2016.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής έως και την Κυριακή 28/8/2016 (H ανακοινοποίηση αφορά τον πίνακα των κενών ΠΕ19 - 20).

Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ  για το διδακτικό έτος 2016-17

Διευκρίνιση προς τους εκπαιδευτικούς με υφιστάμενη απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ και ενεργή αίτηση απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ

Προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σε ΙΕΚ, ΣΔΕ και Διευθυντών ΣΔΕ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.  από περιοχή σε περιοχή για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών υποψήφιων προς απόσπαση σε σχολικές  μονάδες του εξωτερικού

 

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ  

    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

    Ειδική Αγωγή
    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

 

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι
    Έντυπα

    Επικοινωνία
    Αρχείο