.

    Αρχική σελίδα

Ανακοίνωση σχετικά με τις αναλήψεις υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση (από μετάταξη, μετάθεση ή απόσπαση) την 1-9-2015

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2014 - 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αρχείο «03 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ» περιέχει 4 φύλλα εργασίας, τα οποία πρέπει να εκτυπωθούν)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχoλικού έτους 2015-2016. Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 25-8-2015.

 

Οδηγός MYSCHOOL για το σχολικό έτος 2015 - 2016 (Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία)

 

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

 

Οριστικοποίηση μεταθέσεων - τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ 70 και ΠΕ 60 Γενικής Αγωγής (με συμπληρωματική δήλωση και χωρίς τη δήλωσή τους)

 

Μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 70 και ΠΕ 60 Γενικής Αγωγής με συμπληρωματική δήλωση και χωρίς τη δήλωσή τους. Υποβολή ενστάσεων μέχρι τις 6-8-2015.

 

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2015 - 2016 και 2016 - 2017

 

Εγκύκλιος αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015 - 2016

 

 Ανακοίνωση μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων μετά την εξέταση των ενστάσεων. Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 που έμειναν στη διάθεση, μέχρι την Τετάρτη 29-7-2015.

 

Μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2015 - 2016. Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Τετάρτη 22-7-2015.

 

Ανάρτηση συμπληρωματικών οργανικών κενών Δασκάλων Γενικής Αγωγής ΠΕ 70. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση τοποθέτησης από τις 8-7-2015 ως και τις 14-7-2015.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία  υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε φορείς, ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ και από περιοχή σε περιοχή για το σχολικό έτος 2015 - 2016, παρατείνεται  μέχρι και την Τρίτη 7-7-2015.

 

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης και ανάρτηση οργανικών κενών για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής (1-7-2015 ως 7-7-2015)

 

Προσωρινή τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. σε φορείς, ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ και από περιοχή σε περιοχή για το σχολικό έτος 2015 - 2016

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών στα 10/θέσια και άνω (οργανικά & λειτουργικά) Δημοτικά Σχολεία, όλων των τύπων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε Δημοτικά Σχολεία. Οι Υποδιευθυντές που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  την Παρασκευή  26 Ιουνίου 2015 (1ος όροφος).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθυντές-ντριες Δημοτικών Σχολείων, που τοποθετήθηκαν με την  αρ. πρωτ:  Φ.32/7650/18-6-2015 απόφαση του Π.Δ.Ε. Αττικής, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015. Η αναφορά ανάληψης πρέπει να υποβληθεί εις διπλούν  (1ος όροφος).

 

Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό των πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας,  μετά την εξέταση των ενστάσεων

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών των δεκαθέσιων λειτουργικά και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, όλων των τύπων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψήφιων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε.

 

Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, όλων των τύπων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014 - 2015

 

Τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες υποψήφιων Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, όλων των τύπων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Πίνακες υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων. Υποβολή ενστάσεων μέχρι και τη Δευτέρα  8-6-2015.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Διευκρινίσεις και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων (με κίτρινο χρώμα είναι υπογραμμισμένα  όσα αφορούν την  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)

 

Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016 / Λήξη σχολικού έτους 2014-2015. Διευκρινίσεις για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ).

 

Διευκρινίσεις και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 915/Β/2015)

 

Επιλογή υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση περιέχει 4 φύλλα εργασίας, τα οποία πρέπει να εκτυπωθούν)

 

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α)  Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Κεφάλαιο Γ΄, σελ. 549)

 

Ανακοίνωση  για τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2014 (αναρτ. 12-5-2015)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2015 - 2016  για το νότιο ημισφαίριο

 

Διαδικασία εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015 - 2016

 

Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2015 - 2016

 

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης έτους 2014 και σχετικές οδηγίες

 

Κατάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τον ν.4024 / 2011

 

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

    Ειδική Αγωγή
    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι
    Έντυπα

 

    Επικοινωνία
    Αρχείο