.

    Αρχική σελίδα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10 και ΡΜ2,5)"

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Από την επινόηση στην παρουσίαση: Δημιουργία πρωτότυπων παραστατικών εκδηλώσεων στον χώρο του σχολείου" (12/2/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο "Σπάσε τα δεσμά του φόβου - Πες "όχι" στο μίσος", για όλους τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας  (6/2/2016)

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Δικαίωμα και υποχρέωση: όψεις του ίδιου νομίσματος για τον Ενεργό Πολίτη" (10/2/2016)

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Άμφισσας με θέμα: "Εκπαίδευση για την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων και μοντέλα προσομείωσης" (26, 27 και 28/2/2016)

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Οριστικοί πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση και σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ / ΕΕΕΕΚ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών  Ειδικής Αγωγής (ΠΔΕ)

Πρόσκληση για συμμετοχή στο βιωματικό σεμινάριο "Σπάσε τα δεσμά του φόβου - Πες "όχι" στο μίσος" , για όλους τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας  (6/2/2016)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε παρουσίαση βιωματικού περιβαλλοντικού παιχνιδιού

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Το Βυζαντινό Μουσείο και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση"  (23/1/2016)

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΔΕ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ20, ΠΕ60 και ΠΕ70

Πίνακες αντικειμενικών μορίων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης Π.Ε. Αττικής μετά την ψηφοφορία

Ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Το Βυζαντινό Μουσείο και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση"  (23/1/2016)

Ανακοινοποίηση των κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Τελικός πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε. (8/1/2016)

Πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά την εξέταση των ενστάσεων - Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Αναβάθμιση ιστοσελίδας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων  και ΠΕ60 - Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης για ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015 - 2016

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες (Ν.4283/2014) ενόψει των μεταθέσεων σχολικού έτους 2015-16

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντή / Διευθύντριας Εκπαίδευσης

Πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Ίδρυση τοπικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: "Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία"

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα (22 και 23/1/2016)

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών των Διευθύνσεων Π.Ε. Αττικής

Προσωρινός πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε. Υποβολή παρατηρήσεων - ενστάσεων μέχρι την Τρίτη 22/12/2015.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης με θέμα: "Δια βίου μάθηση - εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων - Συμμετοχικότητα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων" (21, 22 και 23/1/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα: Η αξία των συνεργειών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς" (18/12/2015)

Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτριών Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Ενημέρωση για τις Πράξεις «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Διευκρινίσεις και χρονοδιάγραμμα επιλογής  υποψήφιων Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα: Η αξία των συνεργειών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς" (18/12/2015)

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα (22 και 23/1/2016)

Εγκύκλιος μεταθέσεων για εκπαιδευτικούς Π.Ε. σχολικού έτους 2015 - 2016

Τοποθέτηση Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα 14/12/2015 (10 π.μ.)

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών - υπεύθυνων ολοήμερου για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Τοποθέτηση αναπληρωτριών Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Πίνακας εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Αντικατάσταση της υπ. αρ. πρωτ. 190762/25-11-2015/Δ2 εγκυκλίου σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης με θέμα: "Δια βίου μάθηση - εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων - Συμμετοχικότητα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων" (21, 22 και 23/1/2016)

Κατάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τον ν.4024 / 2011

 

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ  
    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

    Ειδική Αγωγή
    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι
    Έντυπα

 

    Επικοινωνία
    Αρχείο