Αρχική σελίδα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα (ΠΔ 69/2016). Διευκρινιστικές οδηγίες.

Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ ή Τμήματα Ένταξης εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017. Προθεσμία υποβολής έως και τη Δευτέρα 29/8/2016.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης και ανάρτηση οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής έως και την Κυριακή 28/8/2016.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής έως και την Κυριακή 28/8/2016 (H ανακοινοποίηση αφορά τον πίνακα των κενών ΠΕ19 - 20).

Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ  για το διδακτικό έτος 2016-17

Διευκρίνιση προς τους εκπαιδευτικούς με υφιστάμενη απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ και ενεργή αίτηση απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ

Προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σε ΙΕΚ, ΣΔΕ και Διευθυντών ΣΔΕ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.  από περιοχή σε περιοχή για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών υποψήφιων προς απόσπαση σε σχολικές  μονάδες του εξωτερικού

Οριστικοποίηση πινάκων μεταθέσεων - τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, με συμπληρωματική δήλωση ή χωρίς τη δήλωσή τους, λόγω μη υποβολής ενστάσεων

Πίνακες οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική δήλωση ή χωρίς τη δήλωσή τους

Οριστικοποίηση πινάκων μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων  ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Εγκύκλιος πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 19/7/2016 έως και τη Δευτέρα 25/7/2016.

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Περίοδος υποβολής από 18/7/2016 έως και 22/7/2016 και ώρα 11:00.

Πίνακες μεταθέσεων εντός - οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2016 - 2017 και 2017 - 2018

Αποστολή: α) Προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2016 - 2017 και για το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων

Σύνταξη προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016 - 2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο

Εγκύκλιος πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 12/7/2016 έως και την Τρίτη 19/7/2016.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

Υποβολή δηλώσεων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση και ανάρτηση οργανικών κενών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Περίοδος υποβολής από 8/7/2016 έως και 12/7/2016.

Συμπληρωματικές αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017. Περίοδος υποβολής από 7/7/2016 έως και 11/7/2016 και ώρα 15:00.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ως την Κυριακή 10/7/2016) για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2015 - 2016

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017

Πρόσκληση για συμμετοχή σε συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τον Σχολικό Κήπο και τη Σχολική Αυλή

Εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών, τη στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και τη στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2016 - 2017

Φοίτηση μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

Ανακοίνωση για την ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου με θέμα: "Η τέχνη της χαρακτικής ως παιδαγωγικό εργαλείο και η αξιοποίησή της για την καλλιέργεια δεξιοτήτων" (16/6/2016) - Κατάλογος συμμετεχόντων.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην πενθήμερη εκπαιδευτική - επιμορφωτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη με θέμα: "Αειφόρο Σχολείο, το σύγχρονο σχολείο, το σχολείο του μέλλοντος" (16 ως 20/6/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου με τίτλο: "Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση" (24, 25 και 26/6/2016)

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ  

    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

    Ειδική Αγωγή
    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

 

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι
    Έντυπα

    Επικοινωνία
    Αρχείο