.

    Αρχική σελίδα

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με τίτλο: "Νέες Τεχνολογίες και συνεργατικά εργαλεία WEB 2.0  στα  προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (26-2-2015, 5-3-2015 και 12-3-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Τέχνη και εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Μεθοδολογία και εφαρμογές" (13 και 14-3-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου) σε τρεις συναντήσεις (26-2-2015, 27-2-2015 και 5-3-2015)

 

Ημερίδα με θέμα: "Η φιλοσοφία για/με παιδιά στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων" (7-3-2015)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: "Νέες Τεχνολογίες και συνεργατικά εργαλεία WEB 2.0  στα  προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (26-2-2015, 5-3-2015 και 12-3-2015)

 

Συμμετέχοντες στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Πιλοτική δημιουργία ενεργειακών σχολικών συνεταιρισμών" (24-2-2015)

 

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου) σε τρεις συναντήσεις (26-2-2015, 27-2-2015 και 5-3-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Τέχνη και εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Μεθοδολογία και εφαρμογές" (13 και 14-3-2015)

 

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ενεργειακοί σχολικοί συνεταιρισμοί" (24-2-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου"  (9 και 12-2-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο διήμερο σεμινάριο με θέμα: "Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Μουσείου" (7 και 11-2-2015)

 

Διημερίδα με θέμα: "Ο Λόγος της Πειθούς: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις" (14 και 15-2-2015). Δείτε το πρόγραμμα και την αφίσα της διημερίδας.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη μέθοδο του World Café και  θέμα: "Η θέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο" (3 και 4-2-2015). Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής το σεμινάριο θα επαναληφθεί μόνο για τους εκπαιδευτικούς της  Δ/νσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας στις 16 και 17-2-2015.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στον Β' κύκλο του βιωματικού σεμιναρίου Αγωγής Υγείας με τίτλο "Παιχνίδια παιδιών" (από  4-2-2015 έως και 4-3-2015, σε πέντε εβδομαδιαίες συναντήσεις)

 

Πρόγραμμα πρόληψης του καπνίσματος με θέμα: "Αποφασίζω να μην καπνίζω" (για τα Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Αιγάλεω και Χαϊδαρίου)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου"  (9 και 12-2-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Μουσείου" (7 και 11-2-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Η θέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο" (3 και 4-2-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα την πρόληψη του καπνίσματος (από 28-1-2015 μέχρι και 18-2-2015, σε τέσσερις εβδομαδιαίες συναντήσεις)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Συλλέγω εμπειρίες" (28-1-2015)

 

Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων που πραγματοποιούνται με τις αριθ. 209304/Ε1/22-12-2014 (ΦΕΚ 1780 τ.Γ΄), 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ  1775 τ.Γ΄) και 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 τ.Γ΄) υπουργικές αποφάσεις. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 26-01-2015.

 

Σεμινάριο με θέμα: "Συλλέγω εμπειρίες" (28-1-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Γνωριμία με το ΚΠΕ Σικυωνίων: Υλοποιώντας πρόγραμμα Π.Ε. στον υγρότοπο της Στυμφαλίας" (7-2-2015)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα την πρόληψη του καπνίσματος (από 28-1-2015 μέχρι και 18-2-2015, σε τέσσερις εβδομαδιαίες συναντήσεις)

 

Μονοήμερη ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Σικυωνίων με θέμα: "Γνωριμία με το ΚΠΕ Σικυωνίων: Υλοποιώντας πρόγραμμα Π.Ε. στον υγρότοπο της Στυμφαλίας" (7-2-2015)

 

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας (23 ως και 25-1-2015)

 

Αλλαγή της ώρα διεξαγωγής της ημερίδας Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  “Το Μουσείο Παιδείας ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο” (21-12-2014).  Νέα ώρα: 17.30 - 20.00. Πίνακας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

 

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης έτους 2014 και σχετικές οδηγίες

 

Κατάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τον ν.4024 / 2011

 

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

 

 
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι

    Έντυπα
    Επικοινωνία
    Αρχείο