-

 

     
 

 

 

 
   
   
   
 

 

   

    Αρχική σελίδα

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών

Ασύγχρονη εκπαίδευση για τη Φυσική Αγωγή: "Μένω σπίτι και γυμνάζομαι"

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έτους 2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Αττικής

Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας διοριστέων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, για το σχολικό έτος 2019-2020

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση συμμετοχής στο 3o Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης: "Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ …Ο λόγος για τη Μουσική, η Μουσική του Λόγου" (24/5/2020)

Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία του Αιγάλεω με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή και τίτλο: "Μνήμες και αντικείμενα από τη Μικρά Ασία ταξιδεύουν στα σχολεία του Αιγάλεω" (4/3/2020)

Επανάληψη διημερίδας με θέμα: "Παιδιά σε κίνδυνο: ο ρόλος του σχολείου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού" (21/2 και 22/2/2020)

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: "Κυκλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια" (19/2/2020)

Εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή και προτεινόμενες δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο: "Μνήμες και αντικείμενα από τη Μικρά Ασία ταξιδεύουν στα σχολεία του Αιγάλεω" (για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Αιγάλεω)

Συμμετέχουσες/ντες εκπαιδευτικοί στο βιωματικό εργαστήριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: “Ο κυκλαδικός πολιτισμός στο γράψε-σβήσε” (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 13/2/2020)

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις στο σχολείο" (22/2/2020)

Συμμετέχουσες/ντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Το σχολείο που ονειρεύομαι" (14/2, 15/2, 16/2, 22/2 και 23/2/2020)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού με τίτλο: "Περιήγηση στον ομφαλό της Γης και γνωριμία με το οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού" (20, 21 και 22/3/2020)

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με τίτλο: "Κλιματικές αλλαγές στο Αιγαίο: Ανακαλύπτοντας στο απολιθωμένο δάσος Λέσβου το μέγεθος της σύγχρονης απειλής – Το αρχείο των απολιθωμάτων κλειδί για την κατανόηση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων" (Ευγενίδειο Ίδρυμα, 3/2/2020)

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Το σχολείο που ονειρεύομαι" (14/2, 15/2, 16/2, 22/2 και 23/2/2020)

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Παιχνίδια ρητορικής τέχνης στο σχολείο: Σκέφτομαι… εκφράζομαι… επικοινωνώ: Ο λόγος για τη μουσική... η μουσική του λόγου" (4/2/2020)

Βιωματικό εργαστήριο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα: “Ο κυκλαδικός πολιτισμός στο γράψε-σβήσε” (13/2/2020)

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: "Κυκλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια" (19/2/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχετικά με το ήδη καταχωρισμένο και επικυρωμένο στο ΟΠΣΥΔ σεμινάριο της Ειδικής Αγωγής: Μετά από επικοινωνία μας με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, μας ενημέρωσαν ότι παρόλο που δεν εμφανίζεται ο τίτλος του σεμιναρίου, τα στοιχεία υπάρχουν στο σύστημα χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας, ούτε οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το συγκεκριμένο επικυρωμένο στοιχείο.

Εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Πελοποννήσου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με τίτλο: "Κλιματικές αλλαγές στο Αιγαίο: Ανακαλύπτοντας στο απολιθωμένο δάσος Λέσβου το μέγεθος της σύγχρονης απειλής – Το αρχείο των απολιθωμάτων κλειδί για την κατανόηση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων" (3/2/2020)

Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

Συμμετέχουσες/ντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Μια φορά ήταν ένας, ήταν πολλοί, ήταν κανένας… Το λαϊκό παραμύθι ως μέσο ευαισθητοποίησης και προαγωγής της ψυχικής υγείας" (24/1, 25/1, 26/1, 1/2 και 2/2/2020)

Προπαρασκευαστικό σεμινάριο για το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με θέμα: "Παιχνίδια ρητορικής τέχνης στο σχολείο: Σκέφτομαι… εκφράζομαι… επικοινωνώ: Ο λόγος για τη μουσική... η μουσική του λόγου" (4/2/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παραλαβή της ειδικής αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 Γενικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) προκήρυξης του ΑΣΕΠ, θα γίνεται από τις 8:00 έως τις 14:00

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Μια φορά ήταν ένας, ήταν πολλοί, ήταν κανένας… Το λαϊκό παραμύθι ως μέσο ευαισθητοποίησης και προαγωγής της ψυχικής υγείας" (24/1, 25/1, 26/1, 1/2 και 2/2/2020)

Διοργάνωση διημερίδας με θέμα: "Παιδιά σε κίνδυνο: ο ρόλος του σχολείου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού" (24/1 και 25/1/2020)

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Οριστικοποίηση πινάκων για βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2019-2020

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01) εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα), για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Οριστικός πίνακας μεταθέσεων (από περιοχή σε περιοχή και ΣΜΕΑΕ) σχολικού έτους 2019-2020

Πίνακας βελτιώσεων - οριστικών τοποθετήσεων σχολικού έτους 2019-2020. Περίοδος υποβολής ενστάσεων από 18/12/2019 μέχρι και 27/12/2019.

Καμπάνια για τη μείωση του χριστουγεννιάτικου οικολογικού αποτυπώματος – Δράση ευαισθητοποίησης "Γίνε εσύ το αστέρι. Φώτισε τη Γη και τον Άνθρωπο!"

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2019-2020 και από το ημερολογιακό έτος 2020 Νότιου Ημισφαιρίου

Ενημερωτικό έντυπο με τίτλο: "Πλαστικά καπάκια: ξέφρενη και αλόγιστη συλλογή"

Πίνακες μεταθέσεων σχολικού έτους 2019-2020. Περίοδος υποβολής ενστάσεων από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019.

Οδηγίες για μετατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:  "Τα οφέλη της τέχνης και της μουσικής σε ΑΜΕΑ" (14/12/2019)

Συμμετέχουσες/οντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας: "Η πυξίδα του εαυτού μου"

Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Τοποθέτηση αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα "Ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο - Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων" (12/12/2019)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Ημερίδα - επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: "Τα οφέλη της τέχνης και της μουσικής σε ΑΜΕΑ" (14/12/2019)

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων

 

    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο