.

    Αρχική σελίδα

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Παιδαγωγικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη δημιουργία και αξιοποίηση του σχολικού κήπου" (4 και 5/12/2015)

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Α΄- Β΄ φάσης μετά την εξέταση των ενστάσεων

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΔΕ)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (27, 28 και 29/11/2015)

Δημιουργία τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία" - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δίκτυο

Κενά ωρών στα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, όπως έχουν δηλωθεί από τις σχολικές μονάδες (16/11/2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Φιλοσοφία με τα παιδιά" (24 και 27/11/2015)

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία - Τουρισμός - Ρύπανση" (18 και 19/12/2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Σήμα Αειφόρου Σχολείου και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου" (19/11/2015)

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (27, 28 και 29/11/2015)

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Παιδαγωγικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη δημιουργία και αξιοποίηση του σχολικού κήπου" (4 και 5/12/2015)

Κενά ωρών στα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, όπως έχουν δηλωθεί από τις σχολικές μονάδες (9/11/2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Σικυωνίων με θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε." (11, 12 και 13/12/2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου" (13/11/2015)

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Φιλοσοφία με τα παιδιά" (24 και 27/11/2015)

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Σήμα Αειφόρου Σχολείου και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου" (19/11/2015)

Νέες συμπληρώσεις ωραρίου για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

Κενά ωρών στα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, όπως έχουν δηλωθεί από τις σχολικές μονάδες (2/11/2015)

Εισαγωγικό σεμινάριο στη μεθοδολογία και τις διδακτικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (18 και 19/12/2015)

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Η Μουσειακή Αγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας" (7/11/2015)

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Σικυωνίων με θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε." (11, 12 και 13/12/2015)

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου" (13/11/2015)

Σχολεία που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του του British Council και του "Μεσόγειος SOS"

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παιχνίδια παιδιών" για τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου (12, 13 και 14/11/2015)

Επιμορφωτικό υλικό Φυσικής Αγωγής

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  "Ό,τι θυμάται χαίρεται: Ιστορίες μνήμης" (4/11/2015)

Κατάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τον ν.4024 / 2011

 

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά θέματα
    Εκπαιδευτικά θέματα
    Νομοθεσία
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση

    Ειδική Αγωγή
    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι
    Έντυπα

 

    Επικοινωνία
    Αρχείο