-

 

     
 

 

 

 

 
   
   
   
 

 

   

    Αρχική σελίδα

Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄Αθήνας λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες ότι η επικοινωνία με την υπηρεσία μας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή του αιτήματός τους στην διεύθυνση mail@dipe-g-athin.att.sch.gr .
Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου θα προκύψει ανάγκη για φυσική παρουσία, θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2021- 2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυξημένων προσόντων Κλάδων Νομικής, Θετικών Επιστημών, Μηχανικών, Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε (5) σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), καλύπτοντας θέσεις Ειδικών Εισηγητών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας εκπαιδευτικών όλων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας, για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών δημόσιων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

Οριστικοποίηση πίνακα οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική δήλωση, στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 55782/Ε2/19-05-2021 Υ.Α., λόγω μη υποβολής αιτήσεων διόρθωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Οδηγίες σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021

Ανάρτηση πίνακα οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ05 της Δ/νσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική δήλωση, στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 55782/Ε2/19-05-2021 Υ.Α. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης.

Οριστικοποίηση πινάκα μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ05 της Δ/νσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 55782/Ε2/19-05-2021 Υ.Α., λόγω μη υποβολής αιτήσεων διόρθωσης

MYSCHOOL:  Ενέργειες έναρξης σχολικού έτους 2021-2022 (ενόψει ανοίγματος του επόμενου σχολικού έτους 2021-2022 στο σύστημα τις προσεχείς ημέρες)

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ05 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά την επεξεργασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 55782/Ε2/19-05-2021 Υ.Α.

Ανάρτηση πινάκων μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 55782/Ε2/19-05-2021 Υ.Α. Προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων

Ανάκληση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας και επανάληψη διαδικασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 55782/Ε2/19-05-2021 Υ.Α

Ολοκλήρωση και απολογισμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2020-2021

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022. Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Συμμετέχουσες/ντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Η δύναμη των λαϊκών παραμυθιών στην εκπαίδευση. Δύναμη αλλαγής και επούλωσης τραυμάτων" (26/5/2021)

Συμπληρωματικές μεταθέσεις, ανακλήσεις μετάθεσης και διόρθωση μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή έτους 2021

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Η δύναμη των λαϊκών παραμυθιών στην εκπαίδευση. Δύναμη αλλαγής και επούλωσης τραυμάτων" (26/5/2021)

Διεξαγωγή του 3ου μαθητικού φεστιβάλ ρητορικής τέχνης με θέμα: "Σκέφτομαι, εκφράζομαι, επικοινωνώ. Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου" (22/5 και 23/5/2021)

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022

Οργανικά κενά μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Παρακαλούνται τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, τα οποία υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης σύμφωνα με την υπ' αριθμό 31271/Ε4/18-3-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων μέχρι την Τρίτη 25/5/2021. Περισσότερες πληροφορίες στο 2105447543.

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: "Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή" (19/5/2021)

Πρόσκληση σε διήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο οραματισμού για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον στο σχολείο (1/6 και 2/6/2021)

Συγκέντρωση ειδών διατροφής για "Tο χαμόγελο του παιδιού"

Οριστικοποίηση πίνακα οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική δήλωση ή χωρίς τη δήλωσή τους λόγω μη υποβολής αιτήσεων διόρθωσης

Διοργάνωση της 23ης Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας (27/5/2021). Δείτε την σχετική αφίσα.

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: "Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή" (19/5/2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022

Ανάρτηση πίνακα οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής με συμπληρωματική δήλωση ή χωρίς τη δήλωσή τους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης.

Οριστικοποίηση πινάκων μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας μετά την επεξεργασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Ανάρτηση πινάκων μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης από Πέμπτη 29/4/2021 έως και Τετάρτη 5/5/2021.

Ανάρτηση πινάκων μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης από Δευτέρα 26/4/2021 έως και Παρασκευή 30/4/2021.

Ευχές από τη Διεύθυνση ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο εξ' αποστάσεως σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς" (20/4/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται στην πλατφόρμα https://teachers.minedu.gov.gr η προθεσμία υποβολής για τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων (οριστική τοποθέτηση / βελτίωση θέσης) μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 23/4/2021. Διαβάστε εδώ για τον τρόπο υποβολής των προτιμήσεών σας.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Ανάρτηση οργανικών κενών και πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ' Αθήνας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης

Ανάρτηση οργανικών κενών και πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ' Αθήνας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου/νης του 22ου Νηπιαγωγείου Αιγάλεω της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Συμμετέχουσες/ντες εκπαιδευτικοί στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων: "Με λογισμό και μ’ όνειρο - Μονόλογοι σε καραντίνα" (17/4/2021)

Πρόσκληση σε εξ' αποστάσεως σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς" (20/4/2021)

Συμμετέχουσες/ντες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική συνάντηση Αγωγής Υγείας με θέμα: "Μετά την καραντίνα. Η επιστροφή στην κανονικότητα της σχολικής ζωής: Προβληματισμοί και προτάσεις". (13/4/2021)

Διαδικτυακό συμμετοχικό σεμινάριο με τίτλο: Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων: "Με λογισμό και μ’ όνειρο - Μονόλογοι σε καραντίνα" (17/4/2021)

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: "Γυναίκες και Επανάσταση 1821. Από τον οθωμανικό κόσμο στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Προτάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων" (12/4/2021)

Διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου και την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: “Διαβάζοντας για τα δικαιώματα του παιδιού” (16/4/2021)

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο εξ' αποστάσεως βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: "Η διαπολιτισμικότητα ως δεξιότητα ζωής στο δημοκρατικό σχολείο" (8/4/2021)

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση Αγωγής Υγείας με θέμα: "Μετά την καραντίνα. Η επιστροφή στην κανονικότητα της σχολικής ζωής: Προβληματισμοί και προτάσεις".  (13/4/2021)

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Μάθημα Α’ Βοηθειών μέσω σύγχρονης διδασκαλίας από απόσταση, προσαρμοσμένη σε COVID-19" (7/4/2021)

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο εξ' αποστάσεως Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος: μια πολιτιστική και περιβαλλοντική προσέγγιση στην τάξη, αξιοποιώντας το “Αλφαβητάρι της ζωής” (5/4/2021)

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: "Γυναίκες και Επανάσταση 1821. Από τον οθωμανικό κόσμο στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Προτάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων" (12/4/2021)

Εξ' αποστάσεως βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: "Η διαπολιτισμικότητα ως δεξιότητα ζωής στο δημοκρατικό σχολείο" (8/4/2021)

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο εργαστήριο με θέμα "1000 ΠΡΟΣΩΠΑ – Μαθαίνω να ζωγραφίζω πορτραίτα με τη μέθοδο της Λωξάντρας Λούκας" (1/4/2021)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στο διαδικτυακό σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Η δημιουργική σύζευξη θεατρικών τεχνικών και ψηφιακών μέσων στην προσέγγιση ενός ήρωα της Επανάστασης του 1821" (29/3/2021)

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: "Η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα σε Ελλάδα/ΕΕ και ο Σχολικός Κήπος" (26/3/2021)

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού "1821-Αξίες Ζωής" και προτάσεων εφαρμογής του (26/3/2021)

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Μάθημα Α’ Βοηθειών μέσω σύγχρονης διδασκαλίας από απόσταση, προσαρμοσμένη σε COVID-19" (7/4/2021)

Σεμινάριο εξ' αποστάσεως Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος: μια πολιτιστική και περιβαλλοντική προσέγγιση στην τάξη, αξιοποιώντας το “Αλφαβητάρι της ζωής” (5/4/2021)

Διευκρίνιση για την εγκύκλιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Ψυχική ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης" (23/3/2021)

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021

Εμπλουτισμός του καταλόγου με εκπαιδευτικό υλικό Πολιτιστικών Θεμάτων για ψηφιακές πηγές σχετικά με την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821

Διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού "1821-Αξίες Ζωής" και προτάσεων εφαρμογής του (26/3/2021)

Διαδικτυακό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα σε Ελλάδα/ΕΕ και ο Σχολικός Κήπος" (26/3/2021)

Εργαστήριο με θέμα "1000 ΠΡΟΣΩΠΑ – Μαθαίνω να ζωγραφίζω πορτραίτα με τη μέθοδο της Λωξάντρας Λούκας" (1/4/2021)

Διαδικτυακό σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Η δημιουργική σύζευξη θεατρικών τεχνικών και ψηφιακών μέσων στην προσέγγιση ενός ήρωα της Επανάστασης του 1821" (29/3/2021)

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Ψυχική ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης" (23/3/2021)

Συμμετέχοντες/σες εκπαιδευτικοί στο διαδικτυακό ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: "Πρόληψη κατ' οίκον από το Α έως το Ω" (σε πέντε συναντήσεις: 18/3, 1/4, 8/4, 15/4 και 22/4/2021)

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας εκφράζει στην οικογένεια του εκπαιδευτικού ΠΕ70 Χασάπη Ηλία τα θερμά της συλλυπητήρια για την απώλειά του. Τον συνάδελφο διέκρινε καθόλη την πορεία του η ευγένεια, η αξιοπρέπεια και το εξαίρετο ήθος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 νότιου ημισφαιρίου

Διαδικτυακό ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: "Πρόληψη κατ' οίκον από το Α έως το Ω" (σε πέντε συναντήσεις: 18/3, 1/4, 8/4, 15/4 και 22/4/2021)

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα: Προετοιμάζοντας το σχολείο για να αντεπεξέλθει σε καταστάσεις κρίσης" (18/3/2021)

Πρόσκληση συμμετοχής στο 3o Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης: "Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ … Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου" (22 και 23/5/2021)

Τοποθέτηση αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, Παράλληλης Στήριξης και ΔΥΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τρίτη 9/3/2021 ή την Τετάρτη 10/3/2021.

Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης παραίτησης μέσω της πύλης www.gov.gr


 

Στατιστικά απεργιών

 

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή
    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες

    Ιστότοποι σχολείων
    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία
    Αρχείο