-

 

     
 

 

 

 
   
   
   
 

 

   

    Αρχική σελίδα

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171)

Τοποθέτηση νεοδιόριστων και μεταταγέντων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε κενές οργανικές θέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι τα ακόλουθα τμήματα της Διεύθυνσης έχουν αλλάξει τηλεφωνικό αριθμό. Τα νέα τηλέφωνα είναι:

Οικονομικό και Μισθοδοσία: 210 5315624

ΕΣΠΑ: 210 5906591 - 210 5902013

Προσεχώς θα υπάρξουν κάποιες ακόμα αλλαγές τηλεφώνων, οι οποίες θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Διεύθυνσης.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2020-2021

Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του ΔΟΑΤΑΠ (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄)

Οριστική τοποθέτηση των μόνιμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε κενές οργανικές θέσεις των ΣΜΕΑΕ Αττικής

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2020 - 2021 και από το ημερολογιακό έτος 2021 νότιου ημισφαιρίου

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία για το σχολικού έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Οριστικός πίνακας μετά από ενστάσεις μορίων ΕΕΠ και ΕΒΠ για οριστική τοποθέτηση

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την οριστική τοποθέτηση των μονίμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021. Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Επέκταση χρόνου υλοποίησης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) του διδακτικού έτους 2019-2020

Myschool: Ενέργειες έναρξης σχολικού έτους 2020 - 2021

Ανακοίνωση σχετικά με τις αναλήψεις υπηρεσίας μετά τη διεξαγωγή των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στην πανελλαδική τηλε-ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα αίτια και τις επιπτώσεις της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στις θάλασσες (23/6/2020)

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα: "Παραμύθι-προφορικότητα και πολλαπλή νοημοσύνη" (24/6/2020)

Πίνακας μορίων ΕΕΠ - ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας για οριστική τοποθέτηση

Ολοκλήρωση δράσης Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Βρες μια ιστορία"

Υπόδειγμα δήλωσης οριστικής τοποθέτησης για τις οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Διαδικτυακή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο: "Μένουμε σπίτι"

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Πανελλαδική τηλε-ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα αίτια και τις επιπτώσεις της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στις θάλασσες με θέμα: "Ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις θάλασσες: αίτια και επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία μας" (23/6/2020)

Ολοκλήρωση και απολογισμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2019-2020

Σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα: "Παραμύθι-προφορικότητα και πολλαπλή νοημοσύνη" (24/6/2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δράση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την αειφορία με θέμα: "Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου"

Πρόσκληση στο διαδικτυακό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Διαχείριση άγχους και στρες την εποχή του κορωνοϊού" (11/6/2020)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  στο τηλε-σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας μέσα από τη διατροφή σε συνεργασία με το WWF Hellas (9/6/2020)

Συμμετέχουσες/ντες στο διαδικτυακό εισαγωγικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας: "Κριτικές προσεγγίσεις της επιστήμης της ψυχολογίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της εξάρτησης, με έμφαση στον χώρο του σχολείου" (4 και 5/6/2020)

Τηλε-σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας μέσα από τη διατροφή σε συνεργασία με το WWF Hellas (9/6/2020)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο τηλε-σεμινάριο επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό υλικό "Κούκλες από … σπίτι. Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το … παράθυρο" (3/6/2020)

Στατιστικά απεργιών

 

(Για να δείτε παλιότερες αναρτήσεις πατήστε "Αρχείο" στο  μενού αριστερά)

 

 

    Οργανόγραμμα
    Διοικητικά - Νομοθεσία
    Εκπαιδευτικά θέματα
    ΠΥΣΠΕ

    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
    Ιδιωτική εκπαίδευση
    Ειδική Αγωγή

    Σχολικές δραστηριότητες
    Ημερίδες
    Ιστότοποι σχολείων

 

    Σύνδεσμοι
    Έντυπα
    Επικοινωνία

    Αρχείο