ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π των ΑΕΙ

Ενημέρωση σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (24/5/2016)

Εγκύκλιος αποσπάσεων (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και υπηρεσίες / φορείς του ΥΠΠΕΘ) για το σχολικό έτος 2016 -2017

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης παραίτησης και απονομή σύνταξης (13/4/2016)

Εγκύκλιος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016 - 2017 και από το ημερολογιακό έτος 2017 νοτίου ημισφαιρίου

Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) - Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Παροχή οδηγιών από ΓΛΚ για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του νόμου.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. - Λύση υπαλληλικής σχέσης

Νόμος 2817/2000 - Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

Νόμος 2910/2001 - Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. - Άρθρο 40: Πρόσβαση ανήλικων αλλοδαπών στην εκπαίδευση

ΦΕΚ 1340/Β/2002 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων

ΦΕΚ 233/2011 - Κατάργηση των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σελ. 6798)

ΦΕΚ 318/2011 - Καθορισμός λειτουργίας των νέων σχολικών επιτροπών

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο