ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018 / Διευκρινίσεις

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018 / Διευκρινίσεις

Οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2017 - 2018

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018. Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018. Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017 - 2018

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017 - 2018

Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Προγραμματισμός ολοήμερων

Προγραμματισμός ΕΑΕΠ

Εγγραφές μαθητών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Χορήγηση πιστοποιητικών υγείας για εγγραφές μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ)

 

 

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο