ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5906591 - 210 5902013

Απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών ΕΣΠΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 2020 - 2021

1. Ενιαίος τύπος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΟΠΣ 5069634

2. Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης ΟΠΣ 5069631

3. ΠΕΠ Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη ΟΠΣ 5031769

4. Πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης ΟΠΣ 5069633

5. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645

6. Τάξεις υποδοχής - ΖΕΠ ΟΠΣ 5069864

7. Αναπληρωτές ΠΔΕ με κωδικό ΠΚ 2014ΣΕ04700000

8. Αναπληρωτές ΠΔΕ (Covid-19)

9. Αναπληρωτές Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί ΟΠΣ 5070727

10. Αναπληρωτές ΔΥΕΠ ΟΠΣ 5002810

 

Αιτήσεις αδειών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2020 - 2021

Αναπληρωτές σχολικού έτους 2020 - 2021

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο