ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ σχολικού έτους 2017-2018 ανά πρόγραμμα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ηλεκτρονική ενημέρωση ενσήμων ΙΚΑ

Ενημερωτικό σημείωμα για το "Νέο Σχολείο" 2015 - 2016

Τήρηση κανονισμών προβολής και δημοσιότητας εξειδικευμένης και εξατομικευμένης υποστήριξης (ΕΣΠΑ)

"Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"  στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 & 3 (MIS 485613) ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020

"Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"  στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 & 3 του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" του ΕΣΠΑ

"Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού"  στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 & 3 του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" του ΕΣΠΑ

Τήρηση κανονισμών προβολής και δημοσιότητας ΣΔΕΥ - ΕΔΕΑΥ και Νέο Σχολείο (ΕΣΠΑ)

"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία" στους ’ξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 του ΕΠ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"  ΕΣΠΑ 2007-2013

"Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε κέντρο υποστήριξης ειδικής αγωγής εκπαίδευσης" στους ’ξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 του ΕΠ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΕΣΠΑ 2007-2013

Αφίσες πράξεων

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο