ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Νόμος 682 / 1977 (Περί ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαιδεύσεως και σχολικών οικοτροφείων)

Άδεια ίδρυσης ιδιωτικών σχολείων

Διαδικασία και δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2019-2020. Προθεσμία υποβολής μέχρι και την Τετάρτη 26/6/2019.

Καταγγελία διετών συμβάσεων εκπαιδευτικών σε προστασία μητρότητας

Διορισμοί - απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών (Εγκύκλιος Επιθεώρησης Εργασίας)

Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών

Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους

Αργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων – Χρονικές περίοδοι παροχής εργασίας από τους ιδιωτικού εκπαιδευτικούς

Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Θέματα λειτουργίας

Διευκρινίσεις για την πρόσληψη και το ωράριο ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις για θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Κατάργηση παραβόλου φοίτησης μαθητών

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων που αφορούν δίδακτρα  και  διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ.  του Υπουργείου Οικονομικών

Ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για να λειτουργήσει ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο

Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού

Υποχρεωτική καταβολή μισθοδοσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε τραπεζικό λογαριασμό

Εκπαιδευτικοί

Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε θέση δασκάλου

Νέο μισθολόγιο ν.4354/2015

Βαθμολογική εξέλιξη ν.4369/2016

Εγγραφή στην επετηρίδα  ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών

Δυνατότητα  επαναπρόσληψης ιδιωτικού εκπαιδευτικού με διετή σύμβαση μετά από παραίτησή του στο τέλος της πρώτης χρονιάς

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 214/2012 - Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού

Διορισμός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 40 (ισπανικής γλώσσας) σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία

Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών σχολείων (δυνατότητα πρόσληψης νηπιαγωγού σε θέση δασκάλου)

Μισθοδοσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών - Μισθοδοτικές καταστάσεις

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο