ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021 - 2022

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021 - 2022

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

  Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022 - 2023

 Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022 - 2023

Διευκρινίσεις  για το ωρολόγιο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων (18568/17-02-2021)

Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - ν.4713/29-07-2020 (ΦΕΚ Α 147)

Υποχρέωση καταχώρησης στο ΠΣ Myschool του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  (106273/17-08-2020)

Εγκύκλιες οδηγίες για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων  (141039/15-10-2020)

Εγκύκλιες οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (160875/24-11-2020)

Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους (160915/24-11-2020)

Διαδικασία εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ. (110795/08-07-2019)

Διαδικασία - δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων (19484/05-02-2018)

Νέα - ανακοινώσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση (ΥΠΑΙΘ)

Ενεργές ιδιωτικές σχολικές μονάδες

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Αναπληρωτές τακτικού  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο