ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ https://blogs.sch.gr/1dimaigal/
2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ http://2dim-aigal.att.sch.gr
3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ http://3dim-aigal.att.sch.gr
4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ http://4dimegaleo.weebly.com/
5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ http://5dim-aigal.att.sch.gr/
6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ https://6dimaigaleo.weebly.com/
9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ https://blogs.sch.gr/9dimaigal/
11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ https://11dim-aigal.att.sch.gr/
12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ http://12dim-aigal.att.sch.gr/autosch/joomla15/
17ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ https://17dim-aigal.att.sch.gr/
20ό ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

http://20dim-aigal.att.sch.gr/site/index.php/en/

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ https://sites.google.com/site/eidikodemotikoaigaleo/
   
2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://2dimchaid.wordpress.com
3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://3odhmotikoxaidari.blogspot.gr/
4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://blogs.sch.gr/4dimchaid/
5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://to-blogaki-mas.blogspot.com/
http://ekti-ataxia.blogspot.com/
http://www.paidesenplo.blogspot.com/
http://tatetartakia.blogspot.com/
http://tritopetalies.blogspot.com/
http://paidesentaxi.blogspot.com/
http://e-pemptiataxia.blogspot.com/
6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://www.6dimotiko-chaidariou.gr
http://www.6dimotiko-chaidariou.gr/el/parents-association.html
7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://tsiritiritsiritro.blogspot.com/
8ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://8dimotiko-haidariou.webnode.gr/ 
9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://9dimhaidari.weebly.com/
11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://edimotiko.blogspot.com/
14ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ http://14dimchaid.blogspot.com
2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ http://2dim-ag-varvar.att.sch.gr/
5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ http://5dim-ag-varvar.att.sch.gr/
8ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ http://8dsav.eu/
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΧΑΪΔΑΡΙ  (ΙΔΙΩΤ.) www.neapaideia.gr
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΦΑΙΑΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ  (ΙΔΙΩΤΙΚΟ) www.neapaideia.gr
ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΧΑΪΔΑΡΙ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ) http://www.protipipaidagogiki.com/
http://protipi-paidagogiki.blogspot.com/
ΚΟΥΝΗ-ΘΕΟΤΟΚΑΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ) http://www.mousikotoxo.gr/
ΜΑΝΙΚΑ-ΡΑΔΟΥ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ) http://www.sxoliradou.gr/
   
2o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://2dim-perist.att.sch.gr/
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ https://blogs.sch.gr/4nipperist/
7o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ https://7dimper.mysch.gr/
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ https://9np-peristeriou.blogspot.com/
10o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://10dim-perist.att.sch.gr/
11o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://blogs.sch.gr/11dimperist/
12o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://blogs.sch.gr/12dimperist/
13o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://blogs.sch.gr/13dperist/
17ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://17dimper.blogspot.com
22ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://22odimotikoperisteriou.blogspot.com/
25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://blogs.sch.gr/25dimperist/
25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ https://blogs.sch.gr/25nipperist/
30ό ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://blogs.sch.gr/30dimperist/
31o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://31dimper.weebly.com/
http://31dimper.blogspot.com/
http://eclass31.weebly.com/
32o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://32dimperisteriou.webnode.gr
33o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://33dim-perist.att.sch.gr/
35o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ https://35dim-perist.att.sch.gr/
36o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://blogs.sch.gr/36dimperist/
38o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://38dimper.blogspot.com
39o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://39dim-perist.att.sch.gr/
40ό ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ http://40dim-perist.att.sch.gr/
41ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

http://blogs.sch.gr/41dimperi/

   
1o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ http://1dim-ag-anarg.att.sch.gr
2o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ http://2dim-ag-anarg.att.sch.gr
3o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ http://3dim-ag-anarg.att.sch.gr/
5o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ http://5dim-ag-anarg.att.sch.gr
7o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ http://7dim-ag-anarg.att.sch.gr
10o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ http://10dim-ag-anarg.att.sch.gr 
11o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ http://11dim-ag-anarg.att.sch.gr
2o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ http://2dim-kamat.att.sch.gr/
3o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ http://blogs.sch.gr/3dimkamat/
4o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ http://blogs.sch.gr/4dimkamat/
5o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ http://5dim-kamat.att.sch.gr
7o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ http://www.7odimotikokamaterou.gr/
   
1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://1dimiliou.wordpress.com/
2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://2dim-iliou.att.sch.gr/
3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://3dim-iliou.att.sch.gr/
http://3dimiliou.wordpress.com/
4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://4dim-iliou.att.sch.gr/
7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://7dim-iliou.att.sch.gr/
8ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://8ilion.weebly.com
9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://blogs.sch.gr/9dimiliou/
10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ https://blogs.sch.gr/10dimhli/
11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://11dim-ilion.blogspot.com/
12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://12dim-iliou.att.sch.gr
14ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://14dim-iliou.att.sch.gr/
http://sites.google.com/site/www14odimotiko
15ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://15dimotiko-iliou.webnode.com
16ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://blogs.sch.gr/16dimiliou/
20ό ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://20dim-iliou.att.sch.gr
20ό ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΙΛΙΟΥ https://blogs.sch.gr/20nipiliou/
21ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΕΙΟ) http://dim-nestor.att.sch.gr/autosch/joomla15/
24ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://24dim-iliou.webnode.com/
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ http://eidikodimiliou.blogspot.gr/
1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ http://1dim-petroup.att.sch.gr/
3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ http://blogs.sch.gr/3dimpetroup/
4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ http://4dim-petroup.att.sch.gr
http://blogs.sch.gr/4dimpetr/
6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ http://6dim-petroup.att.sch.gr/
8ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ http://blogs.sch.gr/8dimpet/παραδοση/329-2
9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ http://9dim-petroup.att.sch.gr/
10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ http://10dim-petroup.att.sch.gr/