ΕΝΤΥΠΑ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Έντυπα και εγκύκλιοι αδειών . Ο φάκελος που θα κατεβάσετε είναι ζιπαρισμένος (συμπιεσμένος). Για καλύτερη επεξεργασία των αρχείων που περιέχονται, θα πρέπει να τον ξεζιπάρετε.  Αφού τον αποθηκεύσετε π.χ. στην επιφάνεια εργασίας, κάντε πάνω του δεξί κλικ, «ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ» – «ΕΠΟΜΕΝΟ» (ή  «ΕΞΑΓΩΓΗ»), μέχρι να ολοκληρωθεί η αποσυμπίεση των αρχείων. Κάπου εκεί δίπλα θα εμφανιστεί ένας άλλος φάκελος με το ίδιο όνομα. Είναι αυτός που χρειάζεστε.  Στη συνέχεια διαγράψτε τον αρχικό (ζιπαρισμένο) φάκελο.

Έντυπα απεργίας - στάσης εργασίας (για Δημοτικά Σχολεία  / για Νηπιαγωγεία) και σχετικές οδηγίες

Υπόδειγμα διαβιβαστικού (Δημοτικά Σχολεία)

Υπόδειγμα διαβιβαστικού (Νηπιαγωγεία)

Έντυπα έγκρισης - ενημέρωσης (Δημοτικά σχολεία)

Έντυπα έγκρισης - ενημέρωσης (Νηπιαγωγεία)

Έντυπο εξουσιοδότησης

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αναπληρωτή εκπαιδευτικού (πλήρους ωραρίου)

Οδηγίες και έντυπο για υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης

 

Αναφορές ανάληψης - Αιτήσεις

Αναφορά ανάληψης στη Διεύθυνση

Αναφορά ανάληψης σε σχολική μονάδα

Ανάληψη υπηρεσίας (απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ)

Ανάληψη υπηρεσίας (επιστροφή από εξωτερικό)

Αναφορά ανάληψης καθηκόντων (Δημοτικά Σχολεία)

Αναφορά ανάληψης καθηκόντων (Νηπιαγωγεία)

Αίτηση προς τη Διεύθυνση

Αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599

 

 

 

 

 

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Αναπληρωτές τακτικού  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο