ΔιευθYντΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αδάμ Στάμος

dnt.ekpsis@dipe-g-athin.att.sch.gr

210  53 15 374

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔιευθYντησ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δημήτριος Καρούσος

 

ΠροϊσταμEνΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘεμAτων

Δημήτριος Καρούσος

ekpthe@dipe-g-athin.att.sch.gr 

210 56 22 304

 

ΤμHμα Εκπαιδευτικων ΘεμAτων

Όλγα Πλούμπη - Σταυρούλα Χαντζοπούλου -

Μαίρη Αναστασίου

210 56 22 304

 

ΙδιωτικA Σχολεία

Χριστίνα Παπαγεωργίου - Αγγελική Σάμπαλη

idiotika@dipe-g-athin.att.sch.gr

210 56 22 304

 

ΠροϊσταμEνΟΣ Διοικητικων ΘεμAτων

Ιωάννης Σέττας

210 54 47 967

 

ΤμHμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘεμAτων

Μαρία Παπασταύρου - Πολυδώρα Βασιλείου -

Ιωάννα Άκουρου

210 59 83 325 - 210 54 47 967

 

 ΠρωτOκολλο - ΗλεκτρονικO ΤαχυδρομεIο -

MYSCHOOL - ΜηχανοργAνωση - ΙστοσελIδα - ΔιαYγεια

Ιωάννης Μανωλάτος - Στυλιανός Ευσταθίου -

Φίλιππος Ποντίκης

mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

210 54 52 502

 

Αδειες

Σταυρούλα Δρίβα

adeies2@dipe-g-athin.att.sch.gr

210 54 48 440

 

ΜεταθEσεις - ΑποσπAσεις

E-DATA CENTER

Δημήτριος Πουλάκης

metaboles@dipe-g-athin.att.sch.gr 

210 54 47 543

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 ΣυνταξιοδοτHσεις - Προαγωγές

Ασπασία Συρτάρη - Γεώργιος Παινεσάκης -

Αικατερίνη Πανταζίδου

metaboles@dipe-g-athin.att.sch.gr

210 54 47 194 - 210 56 14 093

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Αικατερίνη Πανταζίδου

metaboles@dipe-g-athin.att.sch.gr

210 54 47 543

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Γεώργιος Κοϊλόγλου

metaboles@dipe-g-athin.att.sch.gr

 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Βασιλική Κόντη - Παναγιώτα Δεληγιάννη -

Σπυρίδων Μπρέχας - Ζήσης Τσιέπας

210 54 47 194

 

ΚλητHρες - ΔιακIνηση Αλληλογραφίας

Αλεξάνδρα Μάντακα - Βασιλική Φαντάκη

 

ΑναπληρωτEς ΕΣΠΑ

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος - Ιωάννα Λυμπεράκου -

Κωνσταντίνα Ψάλτη

espa@dipe-g-athin.att.sch.gr

  210 54 52 427

 

ΤμHμα ΜισθοδοσIας  -  ΑπεργIες - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Σταυρούλα Κανέλλου -  Ελευθερία Παππά -

Κωνσταντίνα Κατωπόδη - Μιχαήλ Φώτης

misthodosia@dipe-g-athin.att.sch.gr

210 59 08 964

 

ΟικονομικO ΤμHμα

Κωνσταντίνος  Κοκκίνης - Εμμανουέλα Σπυριδάκη

oikonomiko@dipe-g-athin.att.sch.gr

210 54 47 324

 

ΠΥΣΠΕ

Ελένη  Δούναβη - Φωτεινή Μπονταΐτη

pyspe@dipe-g-athin.att.sch.gr

210 56 10 431

 

ΑγωγΗ ΥγεIας

Παναγιώτης Πήλιουρας 

210 54 47 966

 

ΠεριβαλλοντικH εκπαIδευση

Ελένη Νιάρχου

210 54 47 966

 

ΠολιτιστικA - ΚαλλιτεχνικA

Μαρία Μαγαλιού

210 54 47 966

 

Fax ΔιΕΥθυνσης

210 56 200 37

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο