ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - 2014

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60  σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία (εντός ΠΥΣΠΕ)

Συμπληρωματική προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

 

Οριστική τοποθέτηση (με ή χωρίς τη δήλωσή τους) εκπαιδευτικών που είχαν παραμείνει στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης στις 26 και 27 Αυγούστου 2014.

 

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης για εκπαιδευτικούς ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας και για εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν το σχολικό έτος 2013 – 2014 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014 - 2015

 

Πρόσκληση Διευθυντών συγχωνευμένων Δημοτικών Σχολείων, οι οποίοι απώλεσαν τη θέση τους, για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

 

Πίνακες μεταθέσεων (εντός) - οριστικών τοποθετήσεων για τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης. Δήλωση οριστικής τοποθέτησης για τη Β΄ φάση των οριστικών τοποθετήσεων στα εναπομείναντα οργανικά κενά.

 

Πίνακες μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων για τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πίνακας οργανικών κενών γενικής και ειδικής αγωγής (η ανακοινοποίηση αφορά την προσθήκη μιας θέσης δασκάλου στο 29ο Δ.Σ. Περιστερίου)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης - μετάθεσης εκπαιδευτικών, από τις 4 ως τις 8-8-2014.

 

Οριστική τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2014 - 2015. Υποβολή αιτήσεων ως τις 8-8-2014.

 

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και προθεσμία υποβολής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης

 

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014

 

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2014-2015

 

Ανακοίνωση σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των συγχωνευθέντων σχολείων της Διεύθυνσης.

 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2013-2014. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, από 11-7-2014 μέχρι 16-7-2014.

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning PDW για εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32, ΠΕ18.41

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2014 - 2015 και 2015 για το Νότιο Ημισφαίριο

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία "Λουξεμβούργο Ι" και "Καρλσρούη"

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση - ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015
 

Εγκύκλιος αποσπάσεων: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία γ) σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Τελικοί κατάλογοι μεταθέσεων (εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ) σχολικού έτους 2013 - 2014

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού έτους 2013 - 2014. Υποβολή αιτήσεων από 23-4-2014 μέχρι 2-5-2014

 

Νεότερη ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2013

 

Ενημέρωση σχετικά με τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2013

 

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. - Λύση υπαλληλικής σχέσης

 

Εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2013-2014

 

Τήρηση κανονισμών προβολής και δημοσιότητας προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης έτους 2013

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παροχή Πρώτων Βοηθειών στον χώρο του σχολείου" (5-6-2014)

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Υπενθυμίζεται ότι η φόρμα υποβάλλεται στον σύνδεσμο: http://tinyurl.com/p4dthwa. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να αποθηκεύσουν τη φόρμα ΠΡΙΝ από την υποβολή της, πρέπει να διαβάσουν τις σχετικές οδηγίες.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Η προαγωγή της σωματικής υγείας των παιδιών ως διαχρονικό αίτημα: Γνωρίζω - Προλαμβάνω - Αντιμετωπίζω" (2-6-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο  σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (πάρκο "Αντώνης Τρίτσης",  31-5-2014)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παροχή Πρώτων Βοηθειών στον χώρο του σχολείου" (5-6-2014)

 

Απολογισμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2013 - 2014

 

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Η προαγωγή της σωματικής υγείας των παιδιών ως διαχρονικό αίτημα: Γνωρίζω - Προλαμβάνω - Αντιμετωπίζω" (2-6-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντιμετώπιση επιληπτικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου" (22-5-2014)

 

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης" με θέμα: "Υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (31-5-2014)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντιμετώπιση επιληπτικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου" (22-5-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα του Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: “Ημερολόγια Αναγνώσεων: Το λογοτεχνικό βιβλίο ως αφορμή για μαθητική έκφραση και δημιουργία στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων”  (9-5-2014)

 

Συμμετέχοντες στο τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου με θέμα: "Δρω εθελοντικά για ένα αειφόρο περιβάλλον, για ένα καλύτερο αύριο" (30, 31/5 και 1/6/2014)

 

Υπενθύμιση και οδηγίες σχετικά με την 9η αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (8 και 13-5-2014)

 

Συμμετέχοντες στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Παρουσίαση και διάχυση σχολικών προγραμμάτων - Παραδοτέα: και με τα πνευματικά δεδομένα τι γίνεται;" (6-5-2014)

 

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Παρουσίαση και διάχυση σχολικών προγραμμάτων - Παραδοτέα: και με τα πνευματικά δεδομένα τι γίνεται;" (6-5-2014)

 

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου με θέμα: "Δρω εθελοντικά για ένα αειφόρο περιβάλλον, για ένα καλύτερο αύριο" (30, 31/5 και 1/6/2014)

 

Ημερίδα Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Ημερολόγια Αναγνώσεων: Το λογοτεχνικό βιβλίο ως αφορμή για μαθητική έκφραση και δημιουργία στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων" (9-5-2014)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Ν. Κίου (2, 3 και 4-5-2014)

Διοργάνωση 9ης αιμοδοσίας Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (8 και 13-5-2014). Δείτε τη σχετική αφίσα.

 

Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην 3η τριήμερη εκδήλωση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης" (7, 8 και 9-5-2014)

 

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Η δεκαετία  της εκπαίδευσης για την Αειφορική Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) δημιούργησε ενεργούς πολίτες ικανούς να υπερασπιστούν το περιβάλλον και την  αειφορία;"  (2, 3 και 4-5-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον σχολικό κήπο (4 και 5-4-2014)

 

Ραδιομαραθώνιος UNICEF (8-4-2014)

 

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον σχολικό κήπο (4 και 5-4-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική  ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  με θέμα: "Κλιματικές αλλαγές και γεωμυθολογικά μονοπάτια στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη" (14-3-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Το δάσος στη ζωή μας: Δραστηριότητες στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας" (15-3-2014)

 

Τρίτη τριήμερη εκδήλωση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης των μαθητών ΠΕ Γ΄ Αθήνας στο Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης" (7, 8 και 9-5-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στη μονοήμερη επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κ.Π.Ε. Καστρίου (22-3-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Ο κήπος με τις έντεκα γάτες" (10/3, 17/3, 24/3, 31/3 και 7/4/2014 )

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (8 και 9-3-2014)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Το δάσος στη ζωή μας: Δραστηριότητες στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας" (15-3-2014)

 

Επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Κλιματικές αλλαγές και γεωμυθολογικά μονοπάτια στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη" (14-3-2014)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων (8 και 9-3-2014)

 

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας για τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων-Καματερού με τίτλο: "Ο κήπος με τις έντεκα γάτες" (10/3, 17/3, 24/3, 31/3 και 7/4/2014 )

 

Μονοήμερη επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κ.Π.Ε. Καστρίου με θέμα: "Μελέτη πεδίου στο δάσος της Μαλεβής" (22-3-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στα επιμορφωτικά σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Σχολικός κήπος – Αειφόρος κήπος: προτάσεις για διαχείριση" (26-2-2014) και "Δείκτες Αειφόρου Σχολείου: Το αειφόρο σχολείο στην πράξη" (27-2-2014)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι η Ημερίδα Κυκλοφοριακής Αγωγής, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί τη Δευτέρα 24-2-2014 με θέμα: "Η οδική ασφάλεια των παιδιών και η δική μας ευθύνη", αναβάλλεται λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών μετάβασης των εισηγητών στην Αθήνα. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εν λόγω ημερίδας θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα του Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: “Η επιστήμη στο ρυθμό της Μουσικής" (22-2-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Κυκλοφοριακής Αγωγής με θέμα: "Η οδική ασφάλεια των παιδιών και η δική μας ευθύνη" (24-2-2014)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Σχολικός κήπος – Αειφόρος κήπος: προτάσεις για διαχείριση" (26-2-2014)

 

Ημερίδα Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Η επιστήμη στο ρυθμό της Μουσικής" (22-2-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Nηπιαγωγείο" (Κάθε Τετάρτη από τις 12-2-2014 έως και τις 26-3-2014)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Δείκτες Αειφόρου Σχολείου: Το αειφόρο σχολείο στην πράξη" (27-2-2014)

 

Ημερίδα Κυκλοφοριακής Αγωγής με θέμα: "Η οδική ασφάλεια των παιδιών και η δική μας ευθύνη" (24-2-2014)

Αλλαγή τόπου διεξαγωγής διήμερου βιωματικού σεμιναρίου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Εικαστική εμπειρία, έκφραση και δημιουργία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: από τη  θέαση - παρατήρηση στην παραγωγή - δημιουργία"  (6 και 7-2-2014). Συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Ελευσίνας με θέμα: "Διαχείριση αστικών απορριμμάτων" (21 και 22-2-2014)

 

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Nηπιαγωγείο" (Κάθε Τετάρτη από τις 12-2-2014 έως και τις 26-3-2014)

 

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κ.Π.Ε. Ελευσίνας με θέμα: "Διαχείριση αστικών απορριμμάτων" (21 και 22-2-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ Αργυρούπολης) με θέμα: "Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία από τη θεωρία στην πράξη" (13,14 και 15-2-2014)

 

Διήμερο σεμινάριο Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Εικαστική εμπειρία, έκφραση και δημιουργία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: από τη  θέαση - παρατήρηση στην παραγωγή - δημιουργία" (6 και 7-2-2014)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παιχνίδια παιδιών" (31/1 και 1/2/2014)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντιμετώπιση επιληπτικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου" (21-1-2014)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παιχνίδια παιδιών" για εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων των Δήμων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου (31/1 και 1/2/2014)

 

Πρόγραμμα της ημερίδας Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Απώλειες ζωής - Γέφυρες στήριξης" (18-1-2014) - Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντιμετώπιση επιληπτικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου" (21-1-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί" (14-1-2014)

 

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης με θέμα: "Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία από τη θεωρία στην πράξη" (13,14 και 15-2-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης στις 25-1-2014

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί"  για  τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων των Δήμων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου (14-1-2014)

 

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Απώλειες ζωής - Γέφυρες στήριξης" για τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  (18-1-2014)

 

Μονοήμερη επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης (25-1-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Από την αισθητική της Τέχνης στη λογική των Μαθηματικών" (7 και 14-12-2013)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντιμετώπιση οξέων παιδοαλλεργιολογικών και παιδοπνευμονολογικών προβλημάτων στον χώρο του σχολείου" (9-12-2013)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντιμετώπιση οξέων παιδοαλλεργιολογικών και παιδοπνευμονολογικών προβλημάτων στον χώρο του σχολείου" (9-12-2013)

 

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων)

 

Ημερίδα Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων στο Μουσείο Ηρακλειδών με θέμα: "Από την αισθητική της Τέχνης στη λογική των Μαθηματικών" (7-12-2013)

 

Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Δραπετσώνας με θέμα: "Ενεργοί καλλιεργητές στον σχολικό κήπο" (13 ως 15-12-2013)

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2013-2014

 

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) για το σχολικό έτος 2013-2014

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Μεθοδολογία και διδακτικές τεχνικές στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. για ενεργούς πολίτες" (6 και 7-12-2013)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων και Καματερού σε έξι εβδομαδιαίες συναντήσεις από 13-11-2013 έως και 18-12-2013

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Λαυρίου για το εθνικό θεματικό δίκτυο "Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον" (13 και 14-12-2013)

 

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Ελευσίνας με θέμα: "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Μεθοδολογία και διδακτικές τεχνικές στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. για ενεργούς πολίτες" (6 και 7-12-2013)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου (25/11, 02/12 και 09/12/2013)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παιχνίδια παιδιών" για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων των Δήμων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου (22 και 23-11-2013)

 

Ημερίδα - συνάντηση των τοπικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας (25-11-2013)

 

Επείγουσα υπενθύμιση σχετικά με την 8η αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος της Διεύθυνσης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14-11-2013 στο 9ο Δ.Σ. Ιλίου

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα του Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Χαμένοι στο αρχείο: Ανακαλύπτοντας αρχεία και πηγές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα" (14-11-2013)

 

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου σε τρεις εβδομαδιαίες συναντήσεις (25/11, 02/12 και 09/12/2013)

 

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παιχνίδια παιδιών" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων των Δήμων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου (22 και 23-11-2013)

 

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Λαυρίου με θέμα: "Τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως ενεργοί πολίτες για την προστασία της βιοποικιλότητας" (22, 23 και 24-11-2013)

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων και Καματερού σε έξι εβδομαδιαίες συναντήσεις (13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12 και 18/12/2013)

Οργάνωση της 8ης Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (1 και 14-11-2013)

 

Εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί" (29-10-2013)

 

Εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το βιωματικό σεμινάριο "Το σπίτι των παιδιών"

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας στις 9-11-2013

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Αντιμετώπιση οξέων παιδοαλλεργιολογικών και παιδοπνευμονολογικών προβλημάτων στον χώρο του σχολείου" (24-10-2013)

 

Συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με τίτλο: "Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων"

 

Ημερίδα Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Χαμένοι στο αρχείο: Ανακαλύπτοντας αρχεία και πηγές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα" (14-11-2013)

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων γενικής και ειδικής αγωγής για το σχολικό έτος 2013 - 2014

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί" για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου (29-10-2013)

 

Μονοήμερο βιωματικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ακράτα με θέμα: "Βιωματική προσέγγιση σε προγράμματα Π.Ε. σε προστατευόμενες περιοχές: Το παράδειγμα του υγροβιότοπου της λίμνης Τσιβλού"  (9-11-2013)

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ70 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

 

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70

 

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας στο εκπαιδευτικό υλικό "Το σπίτι των παιδιών" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου (σε επτά εβδομαδιαίες συναντήσεις, από τις 30-10-2013 έως και τις 11-12-2013)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας (η ανακοινοποίηση αφορά την τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06)

 

Τοποθέτηση μεταταχθέντων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων μετά την εξέταση των ενστάσεων

 

Τοποθέτηση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ΠΕ60

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 που αποσπάστηκαν στη Γ΄ Αθήνας από άλλες περιοχές

 

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας από μετάθεση

 

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ60

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στις δράσεις της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντιμετώπιση οξέων παιδοαλλεργιολογικών και παιδοπνευμονολογικών προβλημάτων στον χώρο του σχολείου" (24-10-2013)

 

Λειτουργικά κενά για την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης μέχρι και την Παρασκευή 11-10-2013 και ώρα 13:00.

 

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, που τοποθετήθηκαν σε σχολεία από το ΠΥΣΠΕ την Παρασκευή 4-10-2013, μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέχρι και την Πέμπτη 10-10-2013 και ώρα 13:00 (γραφείο ΠΥΣΠΕ, 1ος όροφος), είτε αυτοπροσώπως είτε με φαξ (210 5620037)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διατέθηκαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας να προσέλθουν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και την Τρίτη  8 Οκτωβρίου 2013 στον 1ο όροφο της Διεύθυνσης (γραφείο ΠΥΣΠΕ), από τις 8.00 ως τις 14.00, για να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εναπομείναντα λειτουργικά κενά για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ΠΕ11 που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

 

Εναπομείναντα λειτουργικά κενά για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ΠΕ06 που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων εντός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που αποσπάστηκαν από άλλη περιοχή

 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας από μετάταξη

 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας από μετάθεση

 

Τελικός μοριακός πίνακας εκπαιδευτικών από μετάταξη μετά τον επανέλεγχο και την εξέταση των ενστάσεων (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ όσον αφορά τα μόρια ενός εκπαιδευτικού ΠΕ 11)

 

Μοριακός πίνακας εκπαιδευτικών από μετάταξη. Υποβολή ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα 30-9-2013. Πληροφορίες: Δημήτρης Γκούμας, 210 54 47 543.

 

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ 70 (μέσω Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης)

 

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών, μαθητών και συλλόγων γονέων  σε δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διάθεση, από απόσπαση και από μετάταξη

 

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60

 

Διοργάνωση δύο επιμορφωτικών διήμερων σεμιναρίων στο ΚΠΕ Ελευσίνας στις 20-21/9/2013 και 4-5/10/2013

 

Διευκρινίσεις επί των τοποθετήσεων των μεταταχθέντων στην Π.Ε. εκπαιδευτικών με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων

 

Νέα διευκρινιστική οδηγία σχετικά με την παρουσία στα σχολεία εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

 

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Π.Ε. που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ (κατά προτεραιότητα) στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. που μετατάχθηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο