ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2014 - 2015

Ανάκληση υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών ΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αρχείο «03 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ» περιέχει 4 φύλλα εργασίας, τα οποία πρέπει να εκτυπωθούν)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχoλικού έτους 2015-2016. Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 25-8-2015.

 

Οδηγός MYSCHOOL για το σχολικό έτος 2015 - 2016 (Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία)

 

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

 

Οριστικοποίηση μεταθέσεων - τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ 70 και ΠΕ 60 Γενικής Αγωγής (με συμπληρωματική δήλωση και χωρίς τη δήλωσή τους)

 

Μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 70 και ΠΕ 60 Γενικής Αγωγής με συμπληρωματική δήλωση και χωρίς τη δήλωσή τους. Υποβολή ενστάσεων μέχρι τις 6-8-2015.

 

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2015 - 2016 και 2016 - 2017

 

Εγκύκλιος αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015 - 2016

 

 Ανακοίνωση μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων μετά την εξέταση των ενστάσεων. Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 που έμειναν στη διάθεση, μέχρι την Τετάρτη 29-7-2015.

 

Μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2015 - 2016. Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Τετάρτη 22-7-2015.

 

Ανάρτηση συμπληρωματικών οργανικών κενών Δασκάλων Γενικής Αγωγής ΠΕ 70. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση τοποθέτησης από τις 8-7-2015 ως και τις 14-7-2015.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία  υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε φορείς, ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ και από περιοχή σε περιοχή για το σχολικό έτος 2015 - 2016, παρατείνεται  μέχρι και την Τρίτη 7-7-2015.

 

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης και ανάρτηση οργανικών κενών για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής (1-7-2015 ως 7-7-2015)

 

Προσωρινή τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. σε φορείς, ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ και από περιοχή σε περιοχή για το σχολικό έτος 2015 - 2016

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών στα 10/θέσια και άνω (οργανικά & λειτουργικά) Δημοτικά Σχολεία, όλων των τύπων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε Δημοτικά Σχολεία. Οι Υποδιευθυντές που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  την Παρασκευή  26 Ιουνίου 2015 (1ος όροφος).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθυντές-ντριες Δημοτικών Σχολείων, που τοποθετήθηκαν με την  αρ. πρωτ:  Φ.32/7650/18-6-2015 απόφαση του Π.Δ.Ε. Αττικής, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015. Η αναφορά ανάληψης πρέπει να υποβληθεί εις διπλούν  (1ος όροφος).

 

Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό των πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας,  μετά την εξέταση των ενστάσεων

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών των δεκαθέσιων λειτουργικά και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, όλων των τύπων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψήφιων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε.

 

Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, όλων των τύπων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014 - 2015

 

Τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες υποψήφιων Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, όλων των τύπων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Πίνακες υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων. Υποβολή ενστάσεων μέχρι και τη Δευτέρα  8-6-2015.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Διευκρινίσεις και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων (με κίτρινο χρώμα είναι υπογραμμισμένα  όσα αφορούν την  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)

 

Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016 / Λήξη σχολικού έτους 2014-2015. Διευκρινίσεις για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ).

 

Διευκρινίσεις και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 915/Β/2015)

 

Επιλογή υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση περιέχει 4 φύλλα εργασίας, τα οποία πρέπει να εκτυπωθούν)

 

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α)  Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Κεφάλαιο Γ΄, σελ. 549)

 

Ανακοίνωση  για τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2014 (αναρτ. 12-5-2015)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2015 - 2016  για το νότιο ημισφαίριο

 

Διαδικασία εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015 - 2016

 

Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2015 - 2016

 

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης έτους 2014 και σχετικές οδηγίες

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στα σεμινάρια Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα: "Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: Από την εκπαίδευση στην πρόληψη" (6 και 7-6-2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Κάπνισμα: Η σημασία της πρόληψης στο Δημοτικό Σχολείο" για όλους τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (28-5-2015)

 

Σεμινάρια Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα: "Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: Από την εκπαίδευση στην πρόληψη" (6 και 7-6-2015)

 

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Κάπνισμα: Η σημασία της πρόληψης στο Δημοτικό Σχολείο" για όλους τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (28-5-2015)

 

Προκήρυξη θεματικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Τα σπήλαια της Ελλάδας στο Φως" με θέμα: "Η σημασία της γεωποικιλότητας  στα προγράμματα Π.Ε.: τα σπήλαια του Ψηλορείτη" (18, 19 και 20-6-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κλειτορίας με θέμα: "Το Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού ως πηγή έμπνευσης για την αξιοποίηση των σύνθετων οικοσυστημάτων σε προγράμματα Π.Ε." (12 ως 14-6-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Διαφυλικές Σχέσεις και Σεξουαλική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" (15-5-2015)

 

Ολοκλήρωση και απολογισμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων για το σχολικό έτος  2014 - 2015

 

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Καστρίου με θέμα: "Προσεγγίζοντας το φυσικό περιβάλλον του Πάρνωνα" (26, 27 και 28-6-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Υγιεινή διατροφή: Η αξία της στην ανάπτυξη των παιδιών" (13-5-2015)

 

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κλειτορίας με θέμα: "Το Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού ως πηγή έμπνευσης για την αξιοποίηση των σύνθετων οικοσυστημάτων σε προγράμματα Π.Ε." (12 ως 14-6-2015)

 

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Διαφυλικές Σχέσεις και Σεξουαλική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" (15-5-2015)

 

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Υγιεινή διατροφή: Η αξία της στην ανάπτυξη των παιδιών" (13-5-2015)

 

Διοργάνωση 11ης Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (7 και 12-5-2015). Δείτε τη σχετική αφίσα.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Αειφορική διαχείριση μιας πόλης με πλούσιο ιστορικό, περιβαλλοντικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Η περίπτωση του Ναυπλίου" (23-5-2015)

 

Βιωματικά εργαστήρια Πολιτιστικών Θεμάτων στο πλαίσιο της έκθεσης "Κρόνος και Χρόνος" - Εικαστική έκφραση μαθητών και έκθεση των έργων τους με τίτλο: "Διεκδικώντας το μέλλον" (Μάιος - Ιούνιος 2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στη σειρά σεμιναρίων Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Ο λόγος των εικόνων: Αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων" (6 και 7-5-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ενεργός παγκόσμιος πολίτης: Ο κόσμος, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας" (30-4-2015)

 

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Νέας Κίου με θέμα: "Αειφορική διαχείριση μιας πόλης με πλούσιο ιστορικό, περιβαλλοντικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Η περίπτωση του Ναυπλίου" (23-5-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Πρόληψη ατυχημάτων στο νερό και Πρώτες Βοήθειες" (28-4-2015)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών με έργο την αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Όνειρο επιστροφής: Ο ρόλος της σχολικής κοινότητας στη στήριξη των παιδιών με καρκίνο" (σε τρεις συναντήσεις: 27/4, 4/5 και 11/5/2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Το δάσος στη ζωή μας: Δραστηριότητες στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας" (25-4-2015)

 

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Πρόληψη ατυχημάτων στο νερό και Πρώτες Βοήθειες" (28-4-2015)

 

Σειρά δύο σεμιναρίων Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Ο λόγος των εικόνων: Αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων" (6 και 7-5-2015)

 

Επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ενεργός παγκόσμιος πολίτης: Ο κόσμος, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας" (30-4-2015)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Όνειρο επιστροφής: Ο ρόλος της σχολικής κοινότητας στη στήριξη των παιδιών με καρκίνο" (σε τρεις συναντήσεις: 27/4, 4/5 και 11/5/2015)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Το δάσος στη ζωή μας: Δραστηριότητες στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας" (25-4-2015)

 

Εκπαίδευση πολιτικών υπαλλήλων στη σχολή Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων-Καματερού (24, 25 και 26-4-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Περιβαλλοντικές διαδρομές από το φρούριο των Αιγοσθενών στο δάσος του Κιθαιρώνα" (15 και 16-5-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου με θέμα: "Ανθρώπινες παρεμβάσεις: Παραδείγματα αειφορικής διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον"  (23 και 24-5-2015)

 

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου με θέμα: "Ανθρώπινες παρεμβάσεις: Παραδείγματα αειφορικής διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον"  (23 και 24-5-2015)

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας : "Η Σχολική Ψυχολογία σήμερα: Από τη θεωρία και την έρευνα στην πράξη" (19  ως 22-11-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (21-4-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Περιβαλλοντικές διαδρομές από το φρούριο των Αιγοσθενών στο δάσος του Κιθαιρώνα" (15 και 16-5-2015)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων-Καματερού (24, 25 και 26-4-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Μεγαλώνω και αλλάζω" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου (30 και 31-3-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντισεισμική προστασία Νηπιαγωγείων"  (26-3-2015)

 

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αίγινα με θέμα: "Η αξία διατήρησης των παραδοσιακών ποικιλιών στους σχολικούς κήπους" για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο τοπικό δίκτυο "Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων"  (28-3-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Θεατρικές τεχνικές και παιγνίδια  στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (22-3-2015)

 

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (21-4-2015)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Μεγαλώνω και αλλάζω" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου (30 και 31-3-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες"  (20, 21 και 22-3-2015)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: "Θεατρικές τεχνικές και παιγνίδια  στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (22-3-2015)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες με θέμα: "Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες"  (20, 21 και 22-3-2015)

 

Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

 

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Αντισεισμική προστασία Νηπιαγωγείων"  (26-3-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα με θέμα: "Η Φιλοσοφία για / με παιδιά στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων" (7-3-2015)

 

Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕ05  Γαλλικών (21-3-2015, 9-5-2015 και 20-6-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με τίτλο: "Νέες Τεχνολογίες και συνεργατικά εργαλεία WEB 2.0  στα  προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (26-2-2015, 5-3-2015 και 12-3-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Τέχνη και εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Μεθοδολογία και εφαρμογές" (13 και 14-3-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου) σε τρεις συναντήσεις (26-2-2015, 27-2-2015 και 5-3-2015)

 

Ημερίδα με θέμα: "Η Φιλοσοφία για / με παιδιά στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων" (7-3-2015)

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: "Νέες Τεχνολογίες και συνεργατικά εργαλεία WEB 2.0  στα  προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (26-2-2015, 5-3-2015 και 12-3-2015)

 

Συμμετέχοντες στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Πιλοτική δημιουργία ενεργειακών σχολικών συνεταιρισμών" (24-2-2015)

 

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου) σε τρεις συναντήσεις (26-2-2015, 27-2-2015 και 5-3-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Τέχνη και εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Μεθοδολογία και εφαρμογές" (13 και 14-3-2015)

 

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ενεργειακοί σχολικοί συνεταιρισμοί" (24-2-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου"  (9 και 12-2-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο διήμερο σεμινάριο με θέμα: "Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Μουσείου" (7 και 11-2-2015)

 

Διημερίδα με θέμα: "Ο Λόγος της Πειθούς: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις" (14 και 15-2-2015). Δείτε το πρόγραμμα και την αφίσα της διημερίδας.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη μέθοδο του World Café και  θέμα: "Η θέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο" (3 και 4-2-2015). Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής το σεμινάριο θα επαναληφθεί μόνο για τους εκπαιδευτικούς της  Δ/νσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας στις 16 και 17-2-2015.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στον Β' κύκλο του βιωματικού σεμιναρίου Αγωγής Υγείας με τίτλο "Παιχνίδια παιδιών" (από  4-2-2015 έως και 4-3-2015, σε πέντε εβδομαδιαίες συναντήσεις)

 

Πρόγραμμα πρόληψης του καπνίσματος με θέμα: "Αποφασίζω να μην καπνίζω" (για τα Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Αιγάλεω και Χαϊδαρίου)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου"  (9 και 12-2-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Μουσείου" (7 και 11-2-2015)

 

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Η θέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο" (3 και 4-2-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα την πρόληψη του καπνίσματος (από 28-1-2015 μέχρι και 18-2-2015, σε τέσσερις εβδομαδιαίες συναντήσεις)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Συλλέγω εμπειρίες" (28-1-2015)

 

Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων που πραγματοποιούνται με τις αριθ. 209304/Ε1/22-12-2014 (ΦΕΚ 1780 τ.Γ΄), 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ  1775 τ.Γ΄) και 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 τ.Γ΄) υπουργικές αποφάσεις. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 26-01-2015.

 

Σεμινάριο με θέμα: "Συλλέγω εμπειρίες" (28-1-2015)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Γνωριμία με το ΚΠΕ Σικυωνίων: Υλοποιώντας πρόγραμμα Π.Ε. στον υγρότοπο της Στυμφαλίας" (7-2-2015)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα την πρόληψη του καπνίσματος (από 28-1-2015 μέχρι και 18-2-2015, σε τέσσερις εβδομαδιαίες συναντήσεις)

 

Μονοήμερη ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Σικυωνίων με θέμα: "Γνωριμία με το ΚΠΕ Σικυωνίων: Υλοποιώντας πρόγραμμα Π.Ε. στον υγρότοπο της Στυμφαλίας" (7-2-2015)

 

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας (23 ως και 25-1-2015)

 

Αλλαγή της ώρα διεξαγωγής της ημερίδας Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  “Το Μουσείο Παιδείας ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο” (21-12-2014).  Νέα ώρα: 17.30 - 20.00. Πίνακας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

 

Πίνακας αιτήσεων για βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση

 

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή / ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2014 - 2015. Υποβολή ενστάσεων ως την Τετάρτη 31-12-2014.

 

Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας με θέμα: "Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (23 ως και 25-1-2015)

 

Οριστική τοποθέτηση (με ή χωρίς τη δήλωσή τους) εκπαιδευτικών που είχαν παραμείνει στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο  υλοποίησης της υπ’ αριθ. 132350/Δ4/21-08-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2385/ τ.Β΄/08-09-2014). Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης από 15-12-2014 ως και 19-12-2014.  

 

Επιμορφωτική ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  “Το Μουσείο Παιδείας ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο” στο πλαίσιο του "Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014"  (21-12-2014)

 

Απονομή πιστοποιήσεων στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο σεμινάριο με θέμα: Το σκάκι στην παιδαγωγική διαδικασία

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: "Το δώρο της βροχής στην πόλη"

(4-12-2014)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (5-12-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Πρώτες βοήθειες στο σχολείο" (2-12-2014)

 

Hμερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: "Το δώρο της βροχής στην πόλη" (4-12-2014)

 

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ16 σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Β΄ φάση). Προθεσμία υποβολής μέχρι τις 5-12-2014 (13:00).

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ70 (ΖΕΠ)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Πρώτες βοήθειες στο σχολείο" (2-12-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Ελευσίνας  (12 και 13-12-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας με θέμα: "Η αποδοχή της διαφορετικότητας" (25-11-2014)

 

Πίνακας μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά την εκ νέου διεξαγωγή τους, σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 132350/Δ4/21-08-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2385/ τ.Β΄/08-09-2014). Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης από 20-11-2014 ως και 26-11-2014.

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

 

Πίνακες εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) για το σχολικό έτος 2014 - 2015. Διευκρινιστικές οδηγίες από τη Διεύθυνση.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί" (19-11-2014)

 

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Ελευσίνας (12 και 13-12-2014)

 

Συμμετέχοντες στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: "Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων: σχεδιασμός και ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" (14-11-2014)

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 (ολοήμερο)

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας με θέμα: "Η αποδοχή της διαφορετικότητας"

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί" (19-11-2014)

 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  "Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: “Το σκάκι στην παιδαγωγική διαδικασία” (8, 9, 15 και 16-11-2014)

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ32

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2014 - 2015

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ60

 

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: "Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων: σχεδιασμός και ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" (14-11-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον Σχολικό Κήπο (1-11-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: “Παίζουμε θέατρο για την ψυχή μας: Το κουκλοθέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων" (3-11-2014 για τους Δήμους Χαϊδαρίου, Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω και Περιστερίου και 10-11-2014 για τους Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων και Καματερού)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Παιχνίδια παιδιών" (από 29-10-2014 ως και 26-11-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (31-10-2014 και 1-11-2014)

 

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον Σχολικό Κήπο (1-11-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο εισαγωγικό σεμινάριο του ΚΠΕ Δραπετσώνας (14 και 15-11-2014)

 

Κινηματογραφική εβδομάδα μαθητικών ταινιών μικρού μήκους στο Ινστιτούτο Γκαίτε (3, 4, 6 και 7-11-2014)

 

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας  με τίτλο: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (31-10-2014 και 1-11-2014)

 

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Παιχνίδια παιδιών" (από 29-10-2014 ως και 26-11-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παραμύθια για την ψυχική υγεία των παιδιών" (σε οκτώ εβδομαδιαίες συναντήσεις, από 22-10-2014 έως και 10-12-2014)

 

Εκ νέου διεξαγωγή διαδικασίας μεταθέσεων - τοποθετήσεων σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 132350/Δ4/21-08-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2385/ τ.Β΄/08-09-2014). Προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης από 17-10-2014 έως και 23-10-2014. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ08, ΠΕ05) που μετατάχθηκαν από τη Δ/θμια Εκπ/ση, καθώς και τους εκπαιδευτικούς με οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Το σπίτι των παιδιών" (από 20-10-2014 έως και 8-12-2014)

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο εισαγωγικό σεμινάριο – παρουσίαση των εκπαιδευτικών σάκων του προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ" (17-10-2014)

 

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα: “Παίζουμε θέατρο για την ψυχή μας: Το κουκλοθέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων" (3-11-2014 για τους Δήμους Χαϊδαρίου, Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω και Περιστερίου και 10-11-2014 για τους Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων και Καματερού)

 

Βιωματικό σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: “Το σκάκι στην παιδαγωγική διαδικασία” (8, 9, 15 και 16-11-2014)

 

Συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με τίτλο: "Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων"

 

Οριστική τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ' αρ. 132350/Δ4/21-8-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2385/Β/8-9-2014) "Αναστολή − Ανάκληση Εφαρμογής Απόφασης Συγχωνεύσεων − Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η συγχώνευση του 3ου και του  6ου Δ.Σ. Πετρούπολης

 

Πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ΠΕ60

 

Διήμερο εισαγωγικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Δραπετσώνας (14 και 15-11-2014)

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ11 και ΠΕ32 (Ανακοινοποίηση)

 

Εισαγωγικό σεμινάριο - Παρουσίαση των εκπαιδευτικών σάκων του περιβαλλοντικού προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ"

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί" (15-10-2014)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παραμύθια για την ψυχική υγεία των παιδιών" για τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων του Δήμου Περιστερίου (από 22-10-2014 έως 10-12-2014)

 

Υπενθύμιση και οδηγίες σχετικά με τη 10η Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (15 και 23-10-2014)

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Το σπίτι των παιδιών" για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου (από 20-10-2014 έως και 8-12-2014)

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ (ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19, ΠΕ32)

 

Πίνακας οργανικών κενών που αφορά στην τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, μετά τον έλεγχο που διεξήχθη. Οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τροποποιήσουν τις δηλώσεις τοποθέτησής τους, μπορούν να προσέλθουν στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας μέχρι την Πέμπτη 9-10-2014 και ώρα 14:30.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα του Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: “Μουσείο Παιδείας: Το σχολείο του χθες με τα μάτια του σήμερα” (8-10-2014 και 22-10-2014)

 

Δελτίο τύπου για την εκδήλωση με θέμα "ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ - ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ" που συνδιοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Γ΄ Αθήνας στο πλαίσιο δράσεων του "Κοινωνικού Σχολείου"

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ενδελεχούς ελέγχου που διεξάγεται εξαρχής επί των οργανικών μας κενών, παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 9-10-2014 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι.  Μετά τον έλεγχο θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών, μαθητών και συλλόγων γονέων σε δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: "Μαθαίνω και δρω για το περιβάλλον"

 

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί" για τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου (15-10-2014)

Εκ νέου χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε υλοποίηση της αρ. 132350/Δ4/21-8-2014 (ΦΕΚ  2385/Β/8-9-2014) ΥΑ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης από 30-09-2014 έως 6-10-2014ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά ΜΟΝΟ τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται ονομαστικά στον πίνακα της ανακοίνωσης.

Οργάνωση της 10ης Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Δείτε τη σχετική αφίσα.

 

Ημερίδα του Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: “Μουσείο Παιδείας: Το σχολείο του χθες με τα μάτια του σήμερα

 

Οριστικοί πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων μέσω ΕΣΠΑ (ΕΑΕΠ)

 

Πρόγραμμα δράσης του "Κοινωνικού σχολείου" Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας με θέμα: "ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ - ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ". Δείτε τη σχετική αφίσα.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δανεισμό εκπαιδευτικών σάκων σε σχέση με το περιβάλλον, του προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ"

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

 

Πίνακες υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

 

Τροποποίηση της εγκυκλίου για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015, στο μέρος που αφορά την προθεσμία υποβολής ενστάσεων

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ61 και ΠΕ71  (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60 που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ

 

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) μέσω ΕΣΠΑ

Προσωρινή τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία όπου τοποθετήθηκαν την Πέμπτη 11-09-2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ των πινάκων των λειτουργικών κενών της Δ/νσής μας και των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών  ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 μετά τον αναπροσδιορισμό τους με βάση τις πρόσφατες μεταβολές των λειτουργικών αναγκών της Διεύθυνσης. Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σύμφωνα με τους νέους πίνακες. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση τοποθέτησης χτες Τρίτη 9-9-2014 θα υποβάλουν εκ νέου δήλωση.   Προθεσμία υποβολής δηλώσεων έως την Τετάρτη 10-09-2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.

 

Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ60 που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι. Προθεσμία υποβολής έως την Τετάρτη 10-9-2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ και άλλα ΠΥΣΔΕ

 

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ εντός της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014 – 2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. ) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014 – 2015

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014 - 15

Πρόσκληση υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2014 - 2015

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο