ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας και δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα σε σχολείο, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (Μάκρης 3, Αιγάλεω)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή / Διευθύντριας στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Πίνακας αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΤΕ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017

Πίνακες προσωρινών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας

Πίνακες μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα (ΠΔ 69/2016). Διευκρινιστικές οδηγίες.

Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ ή Τμήματα Ένταξης εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017. Προθεσμία υποβολής έως και τη Δευτέρα 29/8/2016.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης και ανάρτηση οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής έως και την Κυριακή 28/8/2016.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής έως και την Κυριακή 28/8/2016 (H ανακοινοποίηση αφορά τον πίνακα των κενών ΠΕ19 - 20).

Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ  για το διδακτικό έτος 2016-17

Διευκρίνιση προς τους εκπαιδευτικούς με υφιστάμενη απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ και ενεργή αίτηση απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ

Προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σε ΙΕΚ, ΣΔΕ και Διευθυντών ΣΔΕ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.  από περιοχή σε περιοχή για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών υποψήφιων προς απόσπαση σε σχολικές  μονάδες του εξωτερικού

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2016

Οριστικοποίηση πινάκων μεταθέσεων - τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, με συμπληρωματική δήλωση ή χωρίς τη δήλωσή τους, λόγω μη υποβολής ενστάσεων

Πίνακες οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με συμπληρωματική δήλωση ή χωρίς τη δήλωσή τους

Οριστικοποίηση πινάκων μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων  ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Εγκύκλιος πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 19/7/2016 έως και τη Δευτέρα 25/7/2016.

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Περίοδος υποβολής από 18/7/2016 έως και 22/7/2016 και ώρα 11:00.

Πίνακες μεταθέσεων εντός - οριστικών τοποθετήσεων για εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2016 - 2017 και 2017 - 2018

Αποστολή: α) Προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2016 - 2017 και για το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων

Σύνταξη προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016 - 2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο

Εγκύκλιος πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 12/7/2016 έως και την Τρίτη 19/7/2016.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

Υποβολή δηλώσεων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση και ανάρτηση οργανικών κενών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Περίοδος υποβολής από 8/7/2016 έως και 12/7/2016.

Συμπληρωματικές αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017. Περίοδος υποβολής από 7/7/2016 έως και 11/7/2016 και ώρα 15:00.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ως την Κυριακή 10/7/2016) για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2015 - 2016

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2016

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017

Πρόσκληση για συμμετοχή σε συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τον Σχολικό Κήπο και τη Σχολική Αυλή

Εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών, τη στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και τη στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2016 - 2017

Φοίτηση μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

Ανακοίνωση για την ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου με θέμα: "Η τέχνη της χαρακτικής ως παιδαγωγικό εργαλείο και η αξιοποίησή της για την καλλιέργεια δεξιοτήτων" (16/6/2016) - Κατάλογος συμμετεχόντων.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην πενθήμερη εκπαιδευτική - επιμορφωτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη με θέμα: "Αειφόρο Σχολείο, το σύγχρονο σχολείο, το σχολείο του μέλλοντος" (16 ως 20/6/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου με τίτλο: "Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση" (24, 25 και 26/6/2016)

 

ΜΑΪΟΣ  2016

Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το ΚΠΕ Καρπενησίου με θέμα: "Ευρυτανία: Φύση, Περιβάλλον και Ζωή" (4 ως και 10/7/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην εσπερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Μια άλλη προσέγγιση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών" (1/6/2016)

Νέος ιστότοπος για την ανάδειξη δράσεων, την ανταλλαγή ιδεών και τη διάχυση καλών πρακτικών μεταξύ των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Λήξη σχολικού έτους 2015 - 2016.

Ολοκλήρωση και απολογισμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων για το σχολικό έτος 2015 - 2016. Αν δυσκολεύεστε να ανοίξετε τις φόρμες απολογισμού, πατήστε εδώ.

Σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου (σε συνεργασία με το ΚΠΕ Παρανεστίου) με τίτλο: "Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση" (24, 25 και 26/6/2016). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να σταλούν στο FAX της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (210 5620037) μέχρι την Τετάρτη 25/5/2016

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί   στον Β΄ κύκλο του σεμιναρίου Αγωγής Υγείας με θέμα: "Η απώλεια στην σχολική ζωή" (20/5/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Η τέχνη της χαρακτικής ως παιδαγωγικό εργαλείο και η αξιοποίησή της για την καλλιέργεια δεξιοτήτων" (18/5/2016 και 16/6/2016)

Εσπερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Μια άλλη προσέγγιση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών" (1/6/2016)

Εγκύκλιος αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2016 - 2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση" (15/5/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο του ΚΠΕ Κορθίου με θέμα: "Η διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η διαχείριση των μικροαπορριμάτων - Marlisco" (3 και 4/6/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (και πρόγραμμα) στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ταξίδι στο παρελθόν... με ανοιχτά τα σύνορα της ψυχής για το παρόν και το μέλλον" (14/5/2016)

Πενθήμερη εκπαιδευτική - επιμορφωτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη με θέμα: "Αειφόρο Σχολείο, το σύγχρονο σχολείο, το σχολείο του μέλλοντος" (16 ως 20/6/2016)

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Η τέχνη της χαρακτικής ως παιδαγωγικό εργαλείο και η αξιοποίησή της για την καλλιέργεια δεξιοτήτων" (18/5/2016)

Προκήρυξη σεμιναρίου του ΚΠΕ Κορθίου με θέμα: "Η διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η διαχείριση των μικροαπορριμάτων - Marlisco" (3 και 4/6/2016)

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση" (15/5/2016)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) της χώρας

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2016

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: "Εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων: Προσφορά ζωής" (11/5/2016)

Εγχειρίδια εγγραφής και χρήσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔ), μέσω του οποίου θα υποβληθούν οι αιτήσεις για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες / φορείς του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2016 -2017

Εγκύκλιος αποσπάσεων (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και υπηρεσίες / φορείς του ΥΠΠΕΘ) για το σχολικό έτος 2016 -2017

Διοργάνωση της 13ης Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (12 και 17/5/2016). Δείτε την σχετική αφίσα.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στον Β΄ κύκλο του σεμιναρίου Αγωγής Υγείας με θέμα: "Ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μέσω παραστατικών τεχνών" (10/5/2016)

Ευχαριστήρια επιστολή του Διευθυντή Εκπαίδευσης για τη δράση αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Οι τέχνες συνομιλούν: Η πολύτεχνη έκφραση με άξονα το θέατρο στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων" (21/4/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο βιωματικό εργαστήριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Προαγωγή της ψυχικής υγείας στο Δημοτικό Σχολείο: Η θρησκευτική αγωγή ως μέσο κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής" (19/4/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Το δάσος κάτω από το δρόμο και η αξιοποίησή του σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (19/4/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ταξίδι στο παρελθόν... με ανοιχτά τα σύνορα της ψυχής για το παρόν και το μέλλον" (14/5/2016)

Βράβευση δράσεων και προγραμμάτων από το ΥΠΠΕΘ σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης παραίτησης και απονομή σύνταξης

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα: "Οι τέχνες συνομιλούν: Η πολύτεχνη έκφραση με άξονα το θέατρο στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων" (21/4/2016)

Βιωματικό εργαστήριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Προαγωγή της ψυχικής υγείας στο Δημοτικό Σχολείο: Η θρησκευτική αγωγή ως μέσο κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής" (19/4/2016)

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: "Το δάσος κάτω από το δρόμο και η αξιοποίησή του σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (19/4/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο με θέμα: "Τα μνημεία είναι γύρω μας: καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του" (13/4/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Η απώλεια στην σχολική ζωή" (15/4/2016)

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ταξίδι στο παρελθόν... με ανοιχτά τα σύνορα της ψυχής για το παρόν και το μέλλον" (14/5/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Αειφόρο σχολείο: τι, πώς και γιατί;" (8 και 9/4/2016)

"Χελιδονίσματα 2016" στο Άλσος Περιστερίου (10/4/2016)

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: "Τα μνημεία είναι γύρω μας: καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του" (13/4/2016)

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Η απώλεια στην σχολική ζωή" (15/4/2016)

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή στο 20ό ΔΣ Ιλίου της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Εγκύκλιος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016 - 2017 και από το ημερολογιακό έτος 2017 νότιου ημισφαιρίου

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Αειφόρο σχολείο: τι, πώς και γιατί;" (8 και 9/4/2016)

Ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2015

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συνεργασία σε βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Καινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα ψυχικής υγείας" (για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Περιστερίου)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή του 20ού ΔΣ Ιλίου της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Πράσινη πόλη: χώροι πρασίνου στο ... κινητό μας!" (30/3/2016)

"Χελιδονίσματα 2016" στο πάρκο "Α. Τρίτσης" στις 27/3/2016

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Μονοπάτια στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου" (16/4/2016)

Κύρωση πίνακα επιλογής υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Πράσινη πόλη: χώροι πρασίνου στο ... κινητό μας!" (30/3/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Σκέφτομαι, επιχειρηματολογώ και πείθω: γνωριμία με τον λόγο των επιχειρημάτων" (16/3/2016)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Διευκρινίσεις για τη Γενική Ταχυδρομική σχετικά με τις δράσεις αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Μονοπάτια στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου" (16/4/2016)

Μόνιμες περιβαλλοντικές εκθέσεις της HELMEPA

Βιωματικό σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Σκέφτομαι, επιχειρηματολογώ και πείθω: γνωριμία με τον λόγο των επιχειρημάτων" (16/3/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μέσω παραστατικών τεχνών" (8/3/2016)

Ανακοίνωση του τελικού πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας, μετά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μέσω παραστατικών τεχνών" (8/3/2016)

Συμμετοχή της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας  σε δράσεις αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Κάπνισμα; Όχι εμείς!" (3, 4 και 5/3/2016)

Ανακοίνωση πινάκων για τους υποψηφίους στη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Το χαμένο παρελθόν συναντά το σήμερα. Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοβιοποικιλότητα σε αρμονική συνύπαρξη με τη βιοποικιλότητα των ειδών" (18 και 19/3/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Το δώρο της βροχής στην πόλη" (19/2/2016)

Ενημερωτικό σημείωμα για το "Νέο Σχολείο" 2015 - 2016

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Το δώρο της βροχής στην πόλη" (19/2/2016)

Χρονοδιάγραμμα πλήρωσης κενωθείσας θέσης Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Από την επινόηση στην παρουσίαση: Δημιουργία πρωτότυπων παραστατικών εκδηλώσεων στον χώρο του σχολείου" (12/2/2016)

 Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Το χαμένο παρελθόν συναντά το σήμερα. Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοβιοποικιλότητα σε αρμονική συνύπαρξη με τη βιοποικιλότητα των ειδών" (18 και 19/3/2016)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση του υποψηφίου περιέχει 4 φύλλα εργασίας, τα οποία πρέπει να εκτυπωθούν)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10 και ΡΜ2,5)"

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Από την επινόηση στην παρουσίαση: Δημιουργία πρωτότυπων παραστατικών εκδηλώσεων στον χώρο του σχολείου" (12/2/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο "Σπάσε τα δεσμά του φόβου - Πες "όχι" στο μίσος", για όλους τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας  (6/2/2016)

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Δικαίωμα και υποχρέωση: όψεις του ίδιου νομίσματος για τον Ενεργό Πολίτη" (10/2/2016)

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Άμφισσας με θέμα: "Εκπαίδευση για την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων και μοντέλα προσομείωσης" (26, 27 και 28/2/2016)

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Οριστικοί πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση και σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ / ΕΕΕΕΚ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών  Ειδικής Αγωγής (ΠΔΕ)

Πρόσκληση για συμμετοχή στο βιωματικό σεμινάριο "Σπάσε τα δεσμά του φόβου - Πες "όχι" στο μίσος" , για όλους τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας  (6/2/2016)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε παρουσίαση βιωματικού περιβαλλοντικού παιχνιδιού

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Το Βυζαντινό Μουσείο και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση"  (23/1/2016)

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΔΕ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ20, ΠΕ60 και ΠΕ70

Πίνακες αντικειμενικών μορίων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης Π.Ε. Αττικής μετά την ψηφοφορία

Ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Το Βυζαντινό Μουσείο και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση"  (23/1/2016)

Ανακοινοποίηση των κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Τελικός πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε. (8/1/2016)

Πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά την εξέταση των ενστάσεων - Πρόγραμμα συνεντεύξεων

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Αναβάθμιση ιστοσελίδας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων  και ΠΕ60 - Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης για ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015 - 2016

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες (Ν.4283/2014) ενόψει των μεταθέσεων σχολικού έτους 2015-16

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντή / Διευθύντριας Εκπαίδευσης

Πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Ίδρυση τοπικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: "Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία"

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα (22 και 23/1/2016)

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών των Διευθύνσεων Π.Ε. Αττικής

Προσωρινός πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε. Υποβολή παρατηρήσεων - ενστάσεων μέχρι την Τρίτη 22/12/2015.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης με θέμα: "Δια βίου μάθηση - εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων - Συμμετοχικότητα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων" (21, 22 και 23/1/2016)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα: Η αξία των συνεργειών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς" (18/12/2015)

Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτριών Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Ενημέρωση για τις Πράξεις «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Διευκρινίσεις και χρονοδιάγραμμα επιλογής  υποψήφιων Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα: Η αξία των συνεργειών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς" (18/12/2015)

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα (22 και 23/1/2016)

Εγκύκλιος μεταθέσεων για εκπαιδευτικούς Π.Ε. σχολικού έτους 2015 - 2016

Τοποθέτηση Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα 14/12/2015 (10 π.μ.)

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών - υπεύθυνων ολοήμερου για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Τοποθέτηση αναπληρωτριών Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Πίνακας εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Αντικατάσταση της υπ. αρ. πρωτ. 190762/25-11-2015/Δ2 εγκυκλίου σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης με θέμα: "Δια βίου μάθηση - εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων - Συμμετοχικότητα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων" (21, 22 και 23/1/2016)

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία - Τουρισμός - Ρύπανση" (18 και 19/12/2015)

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παιχνίδια παιδιών" για τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου (3, 4 και 5/12/2015)

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60 (ΠΔΕ)

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Παιδαγωγικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη δημιουργία και αξιοποίηση του σχολικού κήπου" (4 και 5/12/2015)

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Α΄- Β΄ φάσης μετά την εξέταση των ενστάσεων

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΔΕ)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (27, 28 και 29/11/2015)

Δημιουργία τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία" - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δίκτυο

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Φιλοσοφία με τα παιδιά" (24 και 27/11/2015)

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία - Τουρισμός - Ρύπανση" (18 και 19/12/2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Σήμα Αειφόρου Σχολείου και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου" (19/11/2015)

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (27, 28 και 29/11/2015)

Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Παιδαγωγικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη δημιουργία και αξιοποίηση του σχολικού κήπου" (4 και 5/12/2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Σικυωνίων με θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε." (11, 12 και 13/12/2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου" (13/11/2015)

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: "Φιλοσοφία με τα παιδιά" (24 και 27/11/2015)

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Σήμα Αειφόρου Σχολείου και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου" (19/11/2015)

Νέες συμπληρώσεις ωραρίου για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

Εισαγωγικό σεμινάριο στη μεθοδολογία και τις διδακτικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (18 και 19/12/2015)

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Η Μουσειακή Αγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας" (7/11/2015)

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Σικυωνίων με θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε." (11, 12 και 13/12/2015)

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου" (13/11/2015)

Σχολεία που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του του British Council και του "Μεσόγειος SOS"

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: "Παιχνίδια παιδιών" για τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου (12, 13 και 14/11/2015)

Επιμορφωτικό υλικό Φυσικής Αγωγής

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  "Ό,τι θυμάται χαίρεται: Ιστορίες μνήμης" (4/11/2015)

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ18.41 και ΠΕ32 (ΕΣΠΑ και κρατικού προϋπολογισμού)

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ32 α΄ φάσης μετά την εξέταση των ενστάσεων

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 4/11/2015. (Προσοχή: Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη σχολική μονάδα και θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση έως την Τετάρτη 4/11/2015 και ώρα 13:00).

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Η Μουσειακή Αγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας" (7/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Συμπλήρωση ωραρίου για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

Διοργάνωση της 12ης Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (11 και 19/11/2015). Δείτε τη σχετική αφίσα.

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  "Ό,τι θυμάται χαίρεται: Ιστορίες μνήμης" (4/11/2015)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο  Αγωγής Υγείας με θέμα: "Σχολική Διαμεσολάβηση: μία πρακτική πρόληψης και επίλυσης της ενδοσχολικής βίας" (26/10/2015)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών στα 10/θ λειτουργικά και άνω Δημοτικά Σχολεία όλων των τύπων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Κύρωση πίνακα επιλογής υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Υλοποίηση επιμορφωτικού - θεματικού σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα "Ομιλώντας Γεωλογικά" (27 και 28/11/2015)

Βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο  Αγωγής Υγείας με θέμα: "Σχολική Διαμεσολάβηση: μία πρακτική πρόληψης και επίλυσης της ενδοσχολικής βίας" (26/10/2015)

Συμπλήρωση ωραρίου για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60.50, ΠΕ70.50 και ΠΕ71 για παράλληλη στήριξη

Ανακοίνωση πινάκων βαθμολογίας υποψηφίων για την κάλυψη των προς πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων, μετά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του British Council και του "Μεσόγειος SOS"

Κύρωση οριστικών πινάκων υποψήφιων εκπαιδευτικών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΠΕ21 και ΠΕ26 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Αττικής

Τροποποίηση τοποθετήσεων ΠΕ71

Πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο "Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών" (16 και 17/4/2016)

Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων των υποψηφίων για την κάλυψη των προς πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60.50, ΠΕ61 και ΠΕ71

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ32

Ανακοινοποίηση πινάκων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων. Υποβολή ενστάσεων ως τη Δευτέρα 12/10/2015.

Συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με τίτλο: "Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων"

Ενημερωτική - επιμορφωτική ημερίδα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ Ελευσίνας)

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ΠΕ60 σε ολοήμερα νηπιαγωγεία

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σε υλοποίηση της αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση (ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αρχείο «03 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ» περιέχει 4 φύλλα εργασίας, τα οποία πρέπει να εκτυπωθούν). Προθεσμία υποβολής μέχρι τη Δευτέρα 5/10/2015.

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που διατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ και άλλα ΠΥΣΔΕ

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ32

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοίνωση πινάκων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης από Τμήμα Ένταξης σε Τμήμα Ένταξης εντός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία ως και τη Δευτέρα 28/9/2015.

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν κατά την πρόσληψή τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δανεισμό εκπαιδευτικών σάκων σε σχέση με το περιβάλλον, του προγράμματος "Βιβλία σε ρόδες"

Εγκύκλιος σχετικά με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για τη στελέχωση των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων

Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ05

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60 που αποσπάστηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στη διάθεση από μετάθεση ή μετάταξη

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία μέχρι τη Τρίτη 15-9-2015.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 14-9-2015.

Ανακοινοποίηση στο ορθό των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ16 στη διάθεση

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 14-9-2015.

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων  που τοποθετήθηκαν στις 9-9-2015. Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 14-9-2015.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ32 στη διάθεση από μετάθεση ή μετάταξη

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ από άλλα ΠΥΣΠΕ

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στη διάθεση από μετάθεση ή μετάταξη

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων δασκάλων και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης έως 8-9-2015.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Γ΄  Αθήνας από μετάθεση ή μετάταξη. Προθεσμία υποβολής έως 8-9-2105.

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων νηπιαγωγών της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης έως 8-9-2015.

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας

Ανακοίνωση σχετικά με το πού θα παρουσιάζονται εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση και συμπλήρωσαν δήλωση προτίμησης προσωρινής παρουσίας σε σχολεία ή διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

Ανακοίνωση σχετικά με αποσπάσεις σε Ειδικά Σχολεία

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτκών σχολικού έτους 2015 - 2016. Υποβολή αιτήσεων από 3 ως και 11-9-2015.

Ανακοίνωση σχετικά με το πού θα παρουσιάζονται προσωρινά οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση (από μετάταξη, μετάθεση ή απόσπαση), μέχρι την τοποθέτησή τους

Ανακοίνωση σχετικά με τις αναλήψεις υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση (από μετάταξη, μετάθεση ή απόσπαση) την 1-9-2015

 

 

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο