ΠΥΣΠΕ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9/6/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 9/6/2016

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 9/6/2016, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών μετά από λήξη άδειας ανατροφής / λοχείας.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26/5/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 26/5/2016

Στη συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 26/5/2016,  συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

"Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας σε Δημοτικό Σχολείο της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας".

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19/5/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 19/5/2016

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 19/5/2016, συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

"Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς".

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 19/5/2016

Στη συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 19/5/2016,  συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

"Τοποθέτηση προσωρινής Υποδιευθύντριας σε Δημοτικό Σχολείο της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας".

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14/4/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 14/4/2016

Στη συνεδρίαση του  ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 14/4/2016, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου εκπαιδευτικού.

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθέτηση αναπληρώτριας Διευθύντριας σε σχολική μονάδα της Δ/νσης ΠΕ Γ’  Αθήνας.

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθέτηση αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας σε σχολική μονάδα της Δ/νσης ΠΕ  Γ’ Αθήνας.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31/3/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 31/3/2016

Στη συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 31/3/2016, συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

"Τοποθέτηση Υποδιευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας".

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17/3/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 17/3/2016

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 17/3/2016, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για "κατ' οίκον διδασκαλία".

ΘΕΜΑ 2ο: Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ16.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου.

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης  της συνεδρίασης του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 17/3/2016

Στη συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 17-03-2016, συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

"Τοποθέτηση Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας".

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10/3/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 10/3/2016

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Παρασκευή 10/3/2016, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για "κατ' οίκον διδασκαλία".

ΘΕΜΑ 2ο: Απόσπαση εκπαιδευτικών  του κλάδου ΠΕ70 από σχολείο σε σχολείο εντός ΠΥΣΠΕ.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού.

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 10/3/2016

Στη συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Πέμπτη 10-03-2016, συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

"Οριστικοποίηση του τελικού πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων για την  πλήρωση θέσης Διευθυντή στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, μετά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων".

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4/3/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 4/3/2016

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Παρασκευή 4/3/2016, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για "κατ' οίκον διδασκαλία".

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόσπαση εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών μετά από λήξη άδειας.

ΘΕΜΑ 6ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων.

ΘΕΜΑ 7ο: Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26/2/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 26/2/2016

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Παρασκευή 26/2/2016, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για "κατ' οίκον" διδασκαλία.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου εκπαιδευτικού.

ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 26/2/2016

Στη συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Παρασκευή 26/2/2016, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Οριστικοποίηση των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή στο 20ό ΔΣ Ιλίου, καθώς και των πινάκων μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή στο 20ό ΔΣ Ιλίου. 

ΘΕΜΑ 2ο: Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.          

                                                                        
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22/2/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 22/2/2016

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Δευτέρα 22/2/2016, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για "κατ' οίκον" διδασκαλία.

ΘΕΜΑ 3ο: Επανεξέταση ένστασης εκπαιδευτικού για την τοποθέτηση αναπληρωτή Υποδιευθυντή σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενστάσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Γ’ Αθήνας σχετικά με την τοποθέτησή τους.

ΘΕΜΑ 5ο:  Τοποθέτηση Υποδιευθυντή – Υπεύθυνου Ολοημέρου σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας.

ΘΕΜΑ 6ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου εκπαιδευτικού.


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ11 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας
 


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8/2/2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας στις 8/2/2016

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, σήμερα Δευτέρα 8/2/2016,  συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς.

ΘΕΜΑ 2ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας.

ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθέτηση αναπληρώτριας Προϊσταμένης σε Νηπιαγωγείο της Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας.

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα εκπαιδευτικού για χορήγηση πρακτικών ΠΥΣΠΕ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων εκπαιδευτικών.

ΘΕΜΑ 8ο: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με ολική ή μερική διάθεση από ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας.

 

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο