ΠΥΣΠΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ελένη Δούναβη (Γραμματέας) – Φωτεινή Μποντα
ΐτη - Βαρβάρα Καλλινίκου
pyspe@dipe-g-athin.att.sch.gr
2105610431

ΑΙΡΕΤA ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ

Εκπρόσωποι δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών:
 


Τακτικά μέλη-Εκπρόσωποι ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών:
Μιχαήλ Κουρουτός – Αλέξανδρος Γούλας

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Αναπληρωτές τακτικού  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο